EN | RS

Auto kredit za kupovinu polovnih vozila

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Godina proizvodnje vozila ne sme biti pre 2013.godine.

Prednosti

  • Mogućnost dobijanja informacija o uslovima kredita na velikom broju prodajnih mesta partnerskih salona
  • Asistencija u saradnji sa osiguravajućim kompanijama
  • Prioritetna rešavanja podnetih zahteva

Uslovi

Elementi

Dinarski

Sa valutnom klauzulom

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok

Ukupan rok kredita i godina starosti vozila do 7 godina

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

10,70% fiksna, prvih 12 meseci

10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski)

6,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

Menica

Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke

Zaloga na vozilu


Reprezentativni primer

Reprezentativni primer, kredit sa valutnom klauzulom
Iznos profakture/fakture 7.500,00 EUR
Učešće (min 30%) 2.500,00 EUR
Iznos kredita 5.000,00 EUR
NKS (godišnja) 6,70% + 6m Euribor**
Rok otplate (u mes.) 48
Mesečni anuitet 117,98 EUR
Ukupan iznos za povraćaj 6.676,49 EUR
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (1,50%) 75,00 EUR
Ostali troškovi

246,00 RSD- Kreditni biro

50,00 RSD - Menica

30.177,00 RSD - Kasko osiguranje

2.000,00 RSD - Zaloga na vozilu

Obezbeđenje Menica, Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku, Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 10,40%

**Vrednost 6m Euribora: -0,278%

Obračun na dan: 13.02.2018.Reprezentativni primer, dinarski kredit
Iznos profakture/fakture 1.200.000,00 RSD
Učešće (min 10%) 120.000,00 RSD
Iznos kredita 1.080.000,00 RSD
NKS (godišnja) 10,70% fiksna, prvih 12 meseci 10,70% + 6m Belibor*, nakon prvih 12 meseci
Rok otplate (u mes.) 83
Mesečni anuitet 18.045,87 RSD, prvih 12 meseci 19.505,58 RSD, nakon prvih 12 meseci
Ukupan iznos za povraćaj 1.625.473,00 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (1,50%) 16.200,00 RSD
Ostali troškovi

246,00 RSD- Kreditni biro

50,00 RSD - Menica

30.177,00 RSD - Kasko osiguranje

2.000,00 RSD - Zaloga na vozilu

Obezbeđenje Menica, Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku, Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 14,67%

**Vrednost 6m Belibora: 3,24%

Obračun na dan: 17.01.2018.

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za kupovinu polovnih vozila?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun ovlašćenog prodavca.


Da li je moguće dobiti kredit za kupovinu polovnog vozila od fizičkih lica?

Banka ne odobrava kredite za kupovinu vozila od fizičkih lica. Kredit se odobrava za kupovinu vozila od ovlašćenog prodavca automobila.


Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.


Šta je BELIBOR i kako se utvrđuje?

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.