EN | RS

Auto kredit za kupovinu polovnih vozila

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Godina proizvodnje vozila ne sme biti pre 2013.godine.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez naknade za puštanje kredita

Uslovi

Elementi

Dinarski

Sa valutnom klauzulom

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok

Ukupan rok kredita i godina starosti vozila do 7 godina

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

10,70% fiksna, prvih 12 meseci

10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski)

6,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

Menica

Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke

Zaloga na vozilu


Reprezentativni primer

Reprezentativni primer, kredit sa valutnom klauzulom
Iznos profakture/fakture 7.500,00 EUR
Učešće (min 30%) 2.500,00 EUR
Iznos kredita 5.000,00 EUR
NKS (godišnja) 6,70% + 6m Euribor**
Rok otplate (u mes.) 48
Mesečni anuitet 117,98 EUR
Ukupan iznos za povraćaj 6.676,49 EUR
Naknada za obradu kredita (1,50%) 75,00 EUR
Ostali troškovi

246,00 RSD- Kreditni biro

50,00 RSD - Menica

30.177,00 RSD - Kasko osiguranje

2.000,00 RSD - Zaloga na vozilu

Obezbeđenje Menica, Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku, Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 10,40%

**Vrednost 6m Euribora: -0,278%

Obračun na dan: 13.02.2018.

Kreditni Kalkulator

* Polje koje želite da izračunate mora biti prazno

Parametri kredita:

* Sva polja su obavezna

* Maksimalni period otplate kredita je 360 meseci

Opis Efektivna kamatna stopa:
Efektivna kamatna stopa:
Povraćaj depozita:
Iznos anuiteta (rate):
Broj anuiteta (rate):
Iznos kamata:
Ukupno plaćanja:

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za kupovinu polovnih vozila?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun ovlašćenog prodavca.


Da li je moguće dobiti kredit za kupovinu polovnog vozila od fizičkih lica?

Banka ne odobrava kredite za kupovinu vozila od fizičkih lica. Kredit se odobrava za kupovinu vozila od ovlašćenog prodavca automobila.


Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.


Šta je BELIBOR i kako se utvrđuje?

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.