EN | RS

Auto kredit za kupovinu polovnih vozila

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Godina proizvodnje vozila ne sme biti pre 2013.godine.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
  • Bez naknade za puštanje kredita

Uslovi

Elementi

Dinarski

Sa valutnom klauzulom

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok

Ukupan rok kredita i godina starosti vozila do 7 godina

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

10,70% fiksna, prvih 12 meseci

10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski)

6,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

Menica

Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke (za kredite preko 10.000 EUR)

Zaloga na vozilu (za kredite preko 10.000 EUR)


Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture

1.200.000,00 RSD

Učešće

120.000,00 RSD

Iznos kredita

1.080.000,00 RSD

NKS (godišnja)

10,70% fiksna, prvih 12 meseci

10,70% + 6m Belibor*, nakon prvih 12 meseci

Rok u mesecima

84

Visina mesečnog anuiteta

18.045,87 RSD prvih 12 meseci

19.719,83 RSD nakon 12 meseci

Naknada banke 1,50%

16.200,00 RSD

Ukupan iznos za povraćaj

1.636.947,59 RSD

Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

30.177,00 RSD - Kasko osiguranje vozila

Obezbeđenje

Menica

Polisa osiguranja vinkulirana na Banku

EKS

14,94%

*vrednost 6m Belibora za obračun 3,71%

Obračun na dan 29.06.2017

Kreditni Kalkulator

* Polje koje želite da izračunate mora biti prazno

Parametri kredita:

* Sva polja su obavezna

* Maksimalni period otplate kredita je 360 meseci

Opis Efektivna kamatna stopa:
Efektivna kamatna stopa:
Povraćaj depozita:
Iznos anuiteta (rate):
Broj anuiteta (rate):
Iznos kamata:
Ukupno plaćanja:

Pitanja

Na koji način se realizuju krediti za kupovinu polovnih vozila?

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun ovlašćenog prodavca.


Da li je moguće dobiti kredit za kupovinu polovnog vozila od fizičkih lica?

Banka ne odobrava kredite za kupovinu vozila od fizičkih lica. Kredit se odobrava za kupovinu vozila od ovlašćenog prodavca automobila.


Šta je EURIBOR i kako se utvrđuje?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.


Šta je BELIBOR i kako se utvrđuje?

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.