EN | RS

COSME Program

COSME Krediti sa garancijom Evropskog investiciong fonda (EIF)

COSME  program ima za cilj da podrži poslovanje MSP i omogući lakši pristup finansijskim sredstvima uz  osnovne instrumente obezbeđenja / obezbeđenje predmetom finansiranja.  Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja.
 
Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 29.11.2017. u ponudu se uvode COSME Krediti:
 
- krediti za obrtna sredstva sa rokom od 25-42 meseca, dinarske ili sa valutnom klauzulom, uz osnovno obezbeđenje i pokriće COSME garancijom;
- investicioni krediti sa rokom  od 61-84 meseca sa obaveznim učešćem od minimalno 10%, uz osnovno obezbeđenje, zalogu/hipoteku na predmetu finansiranja i pokriće COSME garancijom;
 
Važna karakteristika novih proizvoda je da će svaki kredit plasiran u okviru COSME programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita. Maksimalni iznos kredita je 150.000,00 EUR ili 17.980.000 RSD.