EN | RS

Akcijski uslovi!!!

Opšte informacije

HALKBANK a. d. Beograd Vam nudi mogućnost polaganja Vaših slobodnih deviznih sredstava na štednju u valuti EUR na vremenski period od 12 meseci25 meseci i 36 meseci po veoma stimulativnim kamatnim stopama. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

Prednosti

 • Atraktivna kamatna stopa
 • Besplatno otvaranje računa oročene štednje

Uslovi

Tip štednje: Klasična oročena štednja na period od 12 meseci
 • Valuta: EUR
 • Minimalni iznos: EUR 10.000
 • Maximalni iznos: EUR 500.000
 • Kamatna stopa: 1,20% godišnje
Tip štednje: Klasična oročena štednja na period od 25 meseci
 • Valuta: EUR
 • Minimalni iznos: EUR 10.000
 • Maximalni iznos: EUR 500.000
 • Kamatna stopa: 1,40% godišnje
Tip štednje: Klasična oročena štednja na period od 36 meseci
 • Valuta: EUR
 • Minimalni iznos: EUR 10.000
 • Maximalni iznos: EUR 500.000
 • Kamatna stopa: 1,50% godišnje
Reprezentativni primer

Iznos oročenja (EUR)Period oročenjaNominalna kamatna stopaBruto kamata (EUR)Troškovi na teret klijenta (porez)(EUR)Neto kamata (EUR)Ukupno za isplatu (EUR)Efektivna kamatna stopa
20.000,0012  meseci1,20%240,00
36,00
204,0020.204,001,02%
20.000,00
25 meseci1,40%587,4388,11499,32
20.499,32
1,19%
20.000,0036 meseci1,50%
913,67
137,05
776,62
20.776,62
1,28%
*EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 16.11.2021. godine

Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa oročene štednje?

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.

Kada se plaća porez na prihod od kapitala?

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.