EN | RS

Devizni štedni trajni nalog

Opšte informacije

Halkbank trajni nalog za deviznu štednju predstavlja dodatni vid štednje, koji omogućava da se tačno navedenog dana u mesecu, raspoloživi iznos dinarskih sredstava na tekućem računu konvertuje u EUR i prebaci na deviznu štednju po viđenju.

Za korišćenje usluge potrebno je da pored dinarskog tekućeg računa imate otvoren i devizni tekući račun po viđenju.

Prednosti

Uz uslugu trajnog naloga za deviznu štednju u Halkbanci dodatno štedite sredstva, bez dolaska u Banku.

Uslovi

Konverzija dinara u EUR vrši se po srednjem kursu NBS na dan prenosa uvećanom za 0,30%.

Minimalni iznos za izvršenje trajnog naloga je 20 EUR.

Pitanja

Koju dokumentaciju je potrebno da dostavim za uslugu?

Potrebno je da samo potpišete Zahtev za korišćenje usluge.


Da li se usluga odnosi samo na štednju u valuti EUR?

Da.