EN | RS

Dinarski krediti - AKCIJA do 31.12.2017.

Opšte informacije

Ukoliko su vam potrebna dodatna novčana sredstva i/ili želite da refinansirate postojeće obaveze Halkbanka a.d. Beograd Vam nudi dinarski kredit sa izuzetno povoljnom kamatnom stopom I rokom otplate do 100 meseci. Kredit se odobrava bez troškova obrade kreditnog zahteva uz brzu I jednostavnu proceduru. Kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu primate preko tekućeg računa u Halkbanci ili ne.

Uslovi važe za sva zaposlena lica koja podnesu kreditni zahtev do 31.12.2017.godine.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa fiksnom mesečnom ratom u prvih 12 meseci otplate kredita
  • Sa periodom otplate do 100 meseci
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
  • Bez naknade za puštanje kredita

Uslovi

Elementi

Sa prenosom zarade

Bez prenosa zarade

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti.

Maksimalno do 20 zarada, a do 2.000.000 RSD

Valuta kredita

Dinarski kredit

Rok u mesecima

Do 100

Učešće

Bez učešća

Nominalna kamatna
stopa (godišnja)

5,00% fiksna, prvih 12 meseci

5,00% + 6m BELIBOR, nakon prvih 12 meseci

7,00% fiksna, prvih 12 meseci

7,00% + 6m BELIBOR, nakon prvih 12 meseci

Naknada za obradu

Bez naknade

Naknada za administriranje kredita (mesečno)

150,00 RSD

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti


Reprezentativni primer

Elementi

Sa prenosom zarade

Bez prenosa zarade

Iznos kredita

1.000.000,00 RSD

1.000.000,00 RSD

Učešće

0,00 RSD

0,00 RSD

NKS (godišnja)

5,00% fiksna, prvih 12 meseci

5,00% + 6m Belibor*, nakon prvih 12 meseci

7,00% fiksna, prvih 12 meseci

7,00% + 6m Belibor*, nakon prvih 12 meseci

Rok otplate (u mesecima)

100

100

Visina mesečnog anuiteta

12.195,08 RSD prvih 12 meseci

13.759,03 RSD nakon 12 meseci

13.119,58 RSD prvih 12 meseci

14.727,44 RSD nakon 12 meseci

Naknada za administriranje kredita (mesečno)

150,00 RSD 

150,00 RSD

Ukupan iznos za povraćaj

1.374.411,00 RSD

1.471.605,51 RSD

Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

Obezbeđenje

Menica

Menica

EKS (godišnji nivo)

8,25%

10,25%

*vrednost 6m BELIBOR za obračun 3,78%

Obračun na dan 15.08.2017


Kreditni kalkulator


Efektivna kamatna stopa:

Pitanja

Koliki je minimalni radni staž koji je potreban kao uslov za podnošenje kreditnog zahteva?

Ukupan radni staž podnosioca zahteva mora biti najmanje 6 meseci, a kod poslednjeg poslodavca najmanje tri meseca.


Šta je BELIBOR i kako se utvrđuje?

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.