EN | RS

Easy Bizz krediti za obrtna sredstva + overdraft

Opšte informacije

Easy Bizz specijalna ponuda kredita prilagodjena vašim poslovnim potrebama.

Finansirajte zalihe, izmirite obaveze prema dobavljačima, finansirajte izvoz i unapredite tekuću likvidnost.

 

Iznos kredita: 10.000,00 EUR

Naknada Banke: 10.000,00 RSD

Rok otplate: 12 meseci

Anuitet: 833,33 EUR

NKS (godišnja, fiksna): 5,45% + 6MEuribor

EKS: 7,04% 


Obračun na 01.08.2017.   

Dokumentacija