EN | RS

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa 100% depozitom, EUR

Opšte informacije

Halkbank Vam nudi mogućnost podizanja gotovinskog kredita sa 100% depozita uz brzu i jednostavnu proceduru odobrenja. Uz zahtev za kredit potrebna Vam je samo lična karta.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa fiksnom mesečnom ratom

Uslovi

Iznos

U visini položenog depozita

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok otplate
Jednak periodu oročenja depozita

Depozit

100% visine kredita

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3.00%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

0,50% - 0.70%  jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje


Depozit 100% iznosa kredita

Menica korisnika


Reprezentativni primer

Iznos

5.000,00 EUR

Rok otplate

60 meseci

Valuta kredita

978 - EUR

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3,00%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

4.310,09 RSD (35,00 EUR po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2017.)

Visina mesečnog anuiteta

89.75 EUR (otplata se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta)

Obezbeđenje

Depozit 100,00% iznosa kredita, menica korisnika

Ostali troškovi 

246,00 RSD - kreditni biro

50,00 RSD - menica

Ukupan iznos za povraćaj

5.390,85 EUR

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa se ne može iskazati usled relativno velikog iznosa depozita koji služi kao obezbeđenje po kreditu

Obračun na dan 18.05.2017.

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Da li je uslov da podnosilac zahteva bude u stalnom radnom odnosu?

Stalni radni odnos nije uslov za dobijanje ovog kredita