EN | RS

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa 100% depozitom, RSD

Opšte informacije

Halkbank Vam nudi mogućnost podizanja gotovinskog kredita sa 100% depozita uz brzu i jednostavnu proceduru odobrenja. Uz zahtev za kredit potrebna Vam je samo lična karta.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa fiksnom mesečnom ratom u dinarima

Uslovi

Iznos

U visini položenog depozita

Valuta kredita

941 - RSD

Rok otplate

Jednak periodu oročenja depozita

Depozit

100% od visine kredita

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3.50%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

0,50% - 0.70% jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje


Depozit, 100% visine kredita

Menica korisnika


Reprezentativni primer

Iznos

500.000 RSD

Rok otplate

60 meseci

Valuta kredita

941 - RSD

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3,50%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (0,50%-0,70%)

3.500,00 RSD

Visina mesečnog anuiteta

9.083,58 RSD

Obezbeđenje

Depozit 100% iznosa kredita, menica korisnika

Ostali troškovi 

246,00 RSD - kreditni biro korisnik

50,00 RSD - menica

Ukupan iznos za povraćaj

545.674,96 RSD

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa se ne može iskazati usled relativno velikog iznosa depozita koji služi kao obezbeđenje po kreditu

Obračun na dan 18.05.2017.

Kreditni Kalkulator

Pitanja

Da li je  uslov da podnosilac zahteva bude u stalnom radnom odnosu?

Stalni radni odnos nije uslov za dobijanje ovog kredita.