EN | RS

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje

Halkbanka a.d. Vam nudi više vrsta kratkoročnih I dugoročnih kredita po izuzetno povoljnim uslovima. Tu su za Vas:


Dinarski krediti sa fiksnom kamatnom stopom- AKCIJA do 30.06.2017.

Krediti za penzionere

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa 100% depozitom (EUR)

Gotovinski (keš) krediti i krediti za refinansiranje sa 100% depozitom (RSD)