EN | RS

Halkbank Turkey

Priča o Halkbank A.Ş. Türkiye

1918-1933: osnovana je mlada Republika Turska

Mlada Republika Turska je osnovana za vreme rata, ekonomske depresije i siromaštva.

Prvi svetski rat, Turski rat za nezavisnost i Velika depresija doveli su Tursku u situaciju užasnih ekonomskih uslova koji su nastali usled nestašice hrane, visokih troškova života i pritiska visokih kamatnih stopa. Svesni značaja balansirane socijalne strukture, mlada Republika Turska je nastojala da pomogne malim trgovcima i zanatlijama da razviju javno bankarstvo. Ekonomske teškoće u prvim godinama republike - posledice nedovoljne akumulacije kapitala, ograničenih proizvodnih sektora i neadekvatnost privatnog sektora - sprečili su osnivanje kreditnih udruženja koja su mogla da potpomognu trgovcima, zanatlijama i vlasnicima malih preduzeća.

Halkbank je osnovana 1933. godine po Statutu 2284 Halkbanke i Narodnog fonda, sa namerom prenosa resursa po povoljnim uslovima trgovcima, zanatlijama i vlasnicima malih preduzeća i podsticanja akumulacije kapitala, kako za dugoročni ekonomski razvoj, tako i za očuvanje društvene ravnoteže. Banka je počela da pruža usluge 1938. godine.

Sledeći citati velikog vođe Mustafe Kemala Ataturka, imali su vodeću ulogu u osnivanju Halkbanke i, kao i uvek, usmeravali nas u našim naporima:

 “Neophodno je da se osnuje jedno udruženje koje će malim trgovcima i velikim industrijalcima odobravati kredite koji su im neophodni, lako i sa popustom; takođe je neophodno pokušati i nastojati da se smanji cena kredita u normalnim uslovima,” i “Vi, zanatlije, kada dođe dan da budem svedok velikih fabrika izgrađenih na mestu vaših radnjica, mom oduševljenju neće biti kraja.”

1938-1950: U skladu sa globalnim razvojem, javne bankarske usluge počele su u Turskoj.

Razvijajući se zajedno sa zadružnim pokretima koji su takođe nastajali u različitim zemljama širom sveta, javno bankarstvo je započelo u Turskoj zajedno sa osnivanjem Halkbanke. Banka je pružala kreditne usluge preko Narodnog fonda; finansirana je između 1938. i 1950. godine.

1950-1992: U bankarskoj industriji, Halkbank postaje glavna banka za trgovce, zanatlije i mala preduzeća.

Posle 1950. godine, Halkbank dobija ovlašćenje da direktno otvara filijale i odobrava kredite klijentima. Do početka 1964. godine, Halkbank je otpočela ambiciozni program u okviru kojeg je povećala kapital i postala aktivnija, uspostavljanjem poslovne mreže na nivou države. Rezultat je bio progresivni rast obima depozita i kredita banke. U bankarskom sektoru, Halkbank je postala prva banka za srednju klasu i njene predstavnike u privredi tj. trgovce, zanatlije i mala preduzeća. Osnovna kreditna politika Halkbanke se prvenstveno bazira na odobravanju kredita tom društvenom sloju i unapređenju uslova za njihovo korišćenje; Banka je svake godine dodavala usluge, ostvarivši važnu poziciju u bankarskoj industriji.

1992-2006: Turski bankarski sektor doživljava transformaciju.

Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank) 1992. godine, Sümerbank 1993. godine i Etibank 1998. godine se spajaju sa Halkbankom. Državne banke 2000. godine započinju proces restrukturiranja neophodan za poslovanje u skladu sa zahtevima modernog bankarstva i međunarodne konkurencije, kao i pripreme za privatizaciju.

Zajednički Upravni odbor državnih banaka, osnovan u aprilu 2001. godine, menja organizacionu strukturu Halkbanke sa ciljem da od nje napravi profitabilnu i efikasnu instituciju koja posluje u skladu sa principima modernog bankarstva i pravilima komercijalnog bankarstva, radi kreiranja dodatne vrednosti za privredu. U skladu sa tim ciljem, Halkbank potpuno menja svoju organizacionu strukturu kako bi se uskladila sa zahtevima modernog bankarstva i međunarodne konkurencije. Marketinški programi usmereni na klijente dopunjuju se visokooperativnim bankarskim pristupom.

Godine 2001, 96 filijala Mülga Türkiye Emlak Bankası spajaju se sa Halkbankom. U drugoj polovini 2004, Pamukbank se spaja sa Halkbankom. Spajanje Halkbank-Pamukbank je uspešno završeno, mnogo pre roka i uzima se kao uzor u bankarskoj industriji. Nova struktura uzima u obzir segmentaciju klijenata, pružajući povoljne proizvode i usluge, posebno MSP i fizičkim licima sa osrednjim ili visokim primanjima, pošto je usvajanje pristupa kvalitetnih usluga fokusiranih na klijente postalo značajnije. U međuvremenu, bankarski sistem u Turskoj je preoblikovan 2000-ih sa preuzimanjima, spajanjima i stranim investitorima koji su ušli na tržište.

Halkbank, danas

Danas, Halkbank uslužuje klijente preko filijala, kancelarija i kancelarija za posebne transakcije na nivou države i preko stranih predstavnika. Kao banka sa misijom, Halkbank će nastaviti da podržava trgovce, zanatlije i MSP koji predstavljaju temelj Turske, kao i preduzetnike koji doprinose investicijama i zapošljavanju, uz pristup modernog bankarstva. Halkbank će nastaviti da bude poznata kao jedna od najjačih i najcenjenijih institucija u bankarskom sektoru.

  • Druga banka u Turskoj po veličini aktive;
  • Druga banka u Turskoj sa blizu 1000 filijala (uključujući centre za posebne transakcije i kancelarije) na nivou države, ima najmanje po jednu filijalu u svakom gradu u Turskoj;
  • Jaka i stabilna depozitna baza;
  • Efikasni alternativni kanali isporuke;
  • Raširena baza klijenata;
  • Jaka pozicija u svim sektorima u bankarstvu sa uspostavljenom praksom;
  • Jaka kapitalizacija;
  • Kredibilitet na državnom i međunarodnom nivou.