EN | RS

Informacije

Informacije

Halkbank a.d. Beograd je jedina banka u Srbiji koja poseduje sopstveni procesing centar za upravljanje karticama, kartičarskim transakcijama i sistemom za izradu platnih kartica na ime korisnika. Banka je implementirala najviše bezbednosne standarde u okviru kartičarske industrije, PCI DSS i PCI PIN, i sprovodi godišnje aktivnosti u cilju održavanja sertifikata. Podaci o karticama, ličnim podacima i iznosima sredstava na računima se isključivo nalaze u Banci i ne dele se drugim institucijama, čime je sprečena mogućnost zloupotrebe ličnih podataka izvan Banke.

Halkbank a.d. Beograd je u okviru novog sistema pripremila novu paletu kartičarskih proizvoda. Sve Halkbank kartice internacionalnih kartičarskih brendova su opremljene beskontaktnom čip tehnologijom i 3D Secure sistemom za zaštitu prilikom korišćenja platne kartice za plaćanje preko interneta.

U skladu sa Vašim potrebama, u prilici smo da Vam ponudimo sledeće kartice:

Debitne kartice

Kreditne kartice

Osim za plaćanja na trgovačkim mestima na POS terminalima i internet trgovinama u zemlji i inostranstvu, platnim karticama možete podizati gotovinu 24/7 na Halkbank bankomatima čije lokacije možete pogledati ovde

Kako biste upotpunili iskustvo u korišćenju digitalnih kanala Banke, pozivamo Vas da postanete korisnik nove platforme elektronskih servisa, SmartHALK eBank i SmartHALK mBank.  Uz SmartHALK aplikacije i platne kartice Banka je uvek uz Vas. Uživajte u Magiji Tehnologije!


Pin by SMS

PIN by SMS

Stigla je Vaša nova Halkbank platna kartica na Vašu adresu!

Sledeći korak je generisanje lozinke, prijem PIN koda kroz SMS poruku i aktivacija kartice!

PIN kod možete saznati u nekoliko jednostavnih koraka:

1. Registrovanje Vaše lozinke

Pošaljite SMS poruku na broj 3131 sa sledećom sadržinom:

REG lozinka

*lozinka predstavlja Vašu tajnu reč koja treba da sadrži od 5 do 10 karaktera.


Nakon slanja SMS poruke dobićete poruku o uspešnom kreiranju lozinke

2. Prijem PIN koda i aktivacija kartice

Pošaljite SMS poruku na broj 3131 sa sledećom sadržinom:

DAJ pseudo6 lozinka

*pseudo6 predstavlja poslednjih 6 cifara 16-cifrenog pseudo broja koji se nalazi na poleđini kartice


Nakon dobijanja SMS-a sa PIN kodom, kartica je AKTIVIRANA.

Contactless

Beskontaktno plaćanje (chip contactless)

Sve platne kartice Halkbank, izuzev Dina debitne i Dina business debitne kartice, omogućavaju beskontaktno plaćanje prislanjanjem kartice POS terminalu na prodajnim mestima sa oznakom za beskontaktno plaćanje  kao i podizanje gotovine na bankomatima koji podržavaju beskontaktnu tehnologiju. 

Maksimalni iznos transakcija bez autorizacije PIN kodom može se razlikovati u skladu sa limitima definisanim od strane pružaoca usluge prihvatanja platnih kartica.

Uputstvo za izvršenje beskontaktnih transakcija:

1. Prislonite Vasu karticu terminalu sa znakom za beskontaktno plaćanje

2. Ukoliko je iznos transakcije veći od definisanih limita za beskontaktno plaćanje, potrebno je uneti PIN kod

3. Transakcija je uspešno obavljena

Napomena: jedna transakcija ne može se naplatiti više puta – ako se kartica i prisloni više puta, transakcija će se izvršiti jednom

Koje su pogodnosti beskontaktnog načina plaćanja?

Beskontaktna tehnologija omogućava brz, jednostavan i siguran način plaćanja:


• plaćanje je realizovano u nekoliko sekundi

• karticu je dovoljno samo prisloniti na beskontaktni čitač

• kontrola je u Vašim rukama – karticu ne predajete u ruke prodavca

• brzina plaćanja onemogućava registrovanje podataka sa kartice

• idealno za manje iznose kupovine

• idealan na prodajnim mestima gde je brzina plaćanja bitna

Transakcija koja je izvršena beskontaktno, prikazaće se na Izvodu po Vašem računu kao i svaka druga transakcija obavljena platnom karticom

Sigurnost pre svega

Beskontaktno plaćanje karticama Halkbank, kao i beskontaktno podizanje gotovine s označenih bankomata odvija se sigurno i brzo. Beskontaktna usluga implementirana je prema najvišim sigurnosnim standardima kartičarskih organizacija, a komunikacija između platne kartice i terminala (POS, ATM) propisana je međunarodnim standardom. 

Korisnik je dužan redovno pratiti transakcije nastale karticom kao i stanje na računu za koji je platna kartica vezana. U slučaju gubitka ili krađe Kartice Korisnik je dužan odmah o tome obavestiti Banku na sledeće brojeve telefona 0800 100 111 i +381 11 2041 900


3D Secure

3DSecure tehnologija – sigurna kupovina na internetu

Šta je 3DSecure?

3DSecure je besplatna usluga kojom se obezbeđuje povećanje Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internet prodajnim mestima, kod trgovaca koji su uključeni u Mastercard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3DSecure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše registrovane platne kartice tokom internet transakcije.

Svaki Korisnik Halkbank platnih kartica automatski je registrovan za korišćenje 3DSecure usluge na internet prodajnim mestima koja obezbeđuju sigurnije plaćanje na ovaj način.

Svaki Korisnik Halkbank platnih kartica automatski je registrovan za korišćenje 3DSecure usluge na internet prodajnim mestima koja obezbeđuju sigurnije plaćanje na ovaj način. 

Prilikom kupovine na internet prodajnim mestima koja podržavaju usluge sigurne kupovine potrebno je dodatno potvrditi identitet Banci unošenjem jedinstvene identifikacione oznake (dobićete je putem SMS poruke na broj Vašeg mobilnog telefona) koja označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju Korisnika u okviru primene 3DSecure tehnologije. Bitno je da Vaš aktuelni broj mobilnog telefona bude isti onaj koji ste zadnji potvrdili Banci kroz svoje matične podatke. Zato je potrebno da na vreme, već sada, proverite i po potrebi ažurirate broj svog mobilnog telefona.

Svoje matične podatke možete ažurirati i putem poziva Kontakt centra Banke na brojeve telefona 0800 100 111 i +381 11 2041 900 Pre toga potrebno je da najbližoj poslovnoj jedinici dostavite potpisanu Saglasnost za izmenu matičnih podataka putem poziva Kontakt centra.

Kako funkcioniše usluga 3DSecure?

Prilikom kupovine na internet prodajnom mestu, isto se automatski povezuje sa Bankom uz upit da li kartica kojom se obavlja kupovina podržava plaćanje 3DSecure usluge
Otvara se ekran sa kratkim uputstvom o korišćenju 3DSecure usluge
Odabirom sledeće opcije otvara se drugi ekran na kom se nalaze osnovni podaci o transakciji, kao i polje za unos jedinstvene identifikacione oznake
Jedinstvena identifikaciona oznaka stiže do Vas putem SMS poruke (potrebno je posedovati mobilni uređaj sa poslednjim brojem telefona koji ste dostavili Banci kroz svoje matične podatke)
Unosom jedinstvene identifikacione oznake u predviđeno polje, potvrđujete unos i autentifikovali ste se za trenutnu kupovinu
Banka informiše internet prodajno mesto o uspešnosti aktivacije i obavljenog postupka autentifikacije
Internet prodajno mesto nastavlja sa standardnim procesiranjem transakcije i Banci šalje autorzacioni upit o statusu kartice i raspoloživom stanju na računu
Transakcija se potom odobrava ili odbija u zavisnosti od raspoloživog stanja na računu ili trenutnog statusa kartice.

Verified by Visa usluga

Verified by Visa je besplatna usluga sigurne kupovine VISA karticama na internetu kod trgovaca koji imaju logo . Svi Korisnici Visa kartica Halkbanke su već registrovani za korišćenje ove usluge. Prilikom korišćenja nije potrebna nova kartica, niti poseban softver na računaru, dok je za aktiviranje i korišćenje usluge neophodno da Halkbanka ima Vaš važeći broj mobilnog telefona. 

Mastercard SecureCode usluga

Mastercard SecureCode je besplatna usluga sigurne kupovine Mastercard karticama na internetu  kod trgovaca koji imaju logo  . Svi Korisnici Mastercard kartica Halkbanke su već registrovani za korišćenje ove usluge. Prilikom korišćenja nije potrebna nova kartica, niti poseban softver na računaru, dok je za aktiviranje i korišćenje usluge neophodno da Halkbanka ima Vaš važeći broj mobilnog telefona. 

Jedinstvena identifikaciona oznaka (OTP kod)

Jedinstvena identifikaciona oznaka (one time password) važi 5 minuta od trenutka slanja. U slučaju da je lozinka istekla ili da ste je pogrešno uneli u predviđeno polje, moći ćete da zatražite slanje nove, klikom na predviđeno polje na formi za 3DSecure. Moguće je pogrešiti ili zatražiti ukupno 3 lozinke za jedno plaćanje, nakon čega nije moguće izvršiti isto plaćanje u narednih sat vremena, a kada vreme istekne moći ćete da pokušate ponovo. Ipak, u međuvremenu, moguće je ponoviti pokušaj plaćanja na internet prodajnom mestu uz asistenciju Službenika naše Banke pozivom na poznate brojeve telefona Kontakt centra  0800 100 111 i +381 11 2041 900