EN | RS

Investicioni kredit sa subvencijom

Opšte informacije

Halkbank učestvuje u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini u saradnji sa Ministarstvom privrede.


Namena sredstava je sufinansiranje nabavke proizvodne opreme

  • Nove proizvodne opreme i/ili mašina
  • Transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
  • Novih delova i dr.


Sredstava ne mogu da se koriste za: plaćanje PDV-a, pokrivanja troškova koji su nastali u vezi nabavke opreme (carina, transport, špedicija i dr.), pokrivanje troškova koji u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita,  refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu, zajmove i rate za otplatu kredita i ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom programa.


Finansijski okvir:

  • bespovratna sredstva iznose 25% neto vrednosti opreme - sufinansiranje države (od 250.000 - 2.500.000 dinara),
  • učešće privrednog subjekta 5%, 
  • kredit Halkbanke 70%.


Maksimalni neto troškovi nabavke opreme su do 10.000.000 dinara, a ukoliko su veći razlika se može finansirati većim sopstvenim učešćem i/ili uvećavanjem kreditnog zahteva kog Halkbanke.


Primarno obezbeđenje zaloga na kupljenoj opremi.

Pravo da se prijave na konkurs imaju mikro, mala pravna lica, preduzetnici i zadruge.

Dokumentacija