EN | RS

Kampanja gotovinskih kredita za penzionere

Opšte informacije

Ukoliko ste penzioner i potrebna su Vam dodatna novčana sredstva i/ili želite da refinansirate postojeće obaveze, Halkbank a. d. Beograd Vam nudi kredit sa fiksnom kamatnom stopom, bez učešća i bez žiranata uz besplatno životno osiguranje.

Zahtev za kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Halkbanke uz priloženu ličnu kartu i penzione čekove za poslednja tri meseca.


Prednosti

Gotovinski krediti za penzionere odobravaju se uz jednostavnu i brzu proceduru i to:

  • Sa fiksnom mesečnom ratom u dinarima
  • Sa besplatnim životnim osiguranjem

Uslovi

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Maksimalni iznos 1.200.000,00 RSD

Valuta kredita

RSD
Rok otplate u mesecima13-71 mesec
NKS (godišnja)

9,95% uz Silver ili Gold paket tekućeg računa (samo uz prenos penzije)

10,95% uz Standard paket tekućeg računa

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

Bez naknade uz prenos penzije

0,95% bez prenosa penzije

Mesečni anuitetiJednake mesečne obaveze
Obezbeđenje

Menica

Polisa životnog osiguranja


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer kredite za penzionere SA prenosom zarade
Iznos kredita500.000,00 RSD
NKS (godišnja)9,95%
Rok otplate u mesecima71 mesec
Visina mesečnog anuiteta
9.238,76 RSD

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

Bez naknade

Ukupan iznos za povraćaj
656.247,91 RSD
Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

Obezbeđenje

Menica

Polisa životnog osiguranja

EKS (godišnji nivo)9,99%

*Obračun na dan 22.02.2021 godine


Reprezentativni primer kredite za penzionere BEZ prenosa zarade
Iznos kredita500.000,00 RSD
NKS (godišnja)10,95%
Rok otplate u mesecima71 mesec
Visina mesečnog anuiteta
9.468,40 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

0,95% (RSD 4.750,00)

Ukupan iznos za povraćaj
677.302,49 RSD
Ostali troškovi

246,00 RSD Kreditni biro

50,00 RSD Menica

Obezbeđenje

Menica

Polisa životnog osiguranja

EKS (godišnji nivo)11,39%

*Obračun na dan 22.02.2021 godine

Kreditni kalkulator

* Polje koje želite da izračunate mora biti prazno

Parametri kredita:


Opis Efektivna kamatna stopa:
Efektivna kamatna stopa:
Povraćaj depozita:
Iznos anuiteta (rate):
Broj anuiteta (rate):
Iznos kamata:
Ukupno plaćanja: