EN | RS

Ključni događaji za Halkbank a.d. Beograd

1956- Osnovana kao Komunalna banka za Srez Čačak

1992- Transformisana u akcionarsko društvo

2000- Započinje poslovanje pod imenom Čačanska banka a. d. Čačak

2006- EBRD postaje akcionar sa udelom od 24.99%

2010- IFC postaje akcionar sa učešćem od 19,99%

2015-  27.05. 2015. godine Halkbank Turkey  (Türkiye Halk Bankası A.Ş.)  postaje većinski vlasnik Čačanske banke sa udelom u kapitalu od  76.75%, menjajući naziv banke u Halkbank a. d. Beograd

2017- Halkbank Turkey  (Türkiye Halk Bankası A.Ş.)  najpre kupovinom akcija na Beogradskoj Berzi, a zatim u postupku preuzimanja akcija i prinudnim otkupom postaje vlasnik 99,89 % Banke

2018- Dokapitalizacijom od 20 miliona EUR, Türkiye Halk Bankası A.Ş. stekla dodatnih 236.412 običnih akcija i povećala učešće u kapitalu Banke na 99,94 %