EN | RS

Mastercard business debit

Prednosti


  • Mastercard Debit kartica predstavlja platnu karticu koja je namenjena pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren dinarski tekući račun u Halkbank bez troškova naplate mesečne članarine
  • Halkbank Mastercard Debit kartica poseduje mogućnost beskontaktnog plaćanja na prodajnim mestima, a 3DS tehnologija plaćanje putem interneta čini potpuno bezbednim
  • Halkbank Mastercard Debit kartica pruža fleksibilnost u svakom trenutku uz jednostavno upravljanje dnevnim i mesečnim limitima po svakoj dodatnoj kartici

Uslovi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

Naziv platne kartice

Mastercard Business Debit

Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika

Dinarski tekući račun, tip 800

Mogućnost korišćenja

U zemlji, inostranstvu i  na internetu

Tehnologija kartice

Čip - Contactless

Izdavanje dodatne kartice

Da, neograničen broj dodatnih kartica

Rok važenja plastike kartice

36 meseci

Automatsko reizdavanje kartice

Da

KORIŠĆENJE KARTICE 

Bankomati

Da

POS Terminali

Da

Internet

Da (3DSecure)

PayPall, Aliexpress sajtovi

Da

PERIODIČNI LIMITI 

Dnevni limiti

U zemlji

U inostanstvu

Dnevni limit podizanja gotovine

RSD 50.000 (maksimalan broj transakcija 10)

EUR 500 (maksimalan broj transakcija 10)

Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina
RSD 100.000 (maksimalan broj transakcija 50)
EUR 1.000 (maksimalan broj transakcija 50)
Mesečni limiti
U zemljiU inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 30)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga
RSD 600.000 (maksimalan broj transakcija 200)
EUR 5.000 (maksimalan broj transakcija 200)

Internet kupovina

RSD 300.000 (maksimalan broj transakcija 50)

EUR 2.500 (maksimalan broj transakcija 50)

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA 

Apliciranje za karticu

U filijalama/ekspoziturama poslovne mreže

Distribucija kartice i PIN-a

Dostava kartice u filijalu/ekspozituru

Generisanje PIN koda na POS terminalu u filijali/ekspozituri

Vreme za produkciju i distribuciju

Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva