EN | RS

Moratorijum II

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da u skladu sa  Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (u daljem tekstu: Odluka), HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) svim svojim klijentima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) nudi zastoj u otplati obaveza – moratorijum.

Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza klijenta prema Banci. 

Moratorijum počinje da se primenjuje od 01.08.2020. godine, na obaveze klijenta koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, s tim da ukoliko klijent ima neizmirene obaveze koje su dospele u julu 2020. godine, moratorijum se osim na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, primenjuje i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.  Nakon prestanka moratorijuma, klijent nastavlja da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda, tako da se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma (za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene neizmirene obaveze dospele u julu). 

Važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice za klijente koji prihvate ponudu za moratorijum produžava se za period trajanja moratorijuma, ukoliko rok važenja ovih usluga ističe tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.

Redovnu (ugovorenu) kamatu Banka obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke.

Izuzetno, ako je klijent privredno društvo, Banka može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

Po prestanaku moratorijuma, redovna kamata obračunata na prethodno opisan način, ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih poizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema klijentu, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenta.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja koja su obuhvaćena moratorijumom, a  dospela pre početka primene moratorijuma  ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke i ne pripisuje se glavnici duga.

Klijent ima pravo da u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude, istu odbije, a ukoliko to ne učini – smatraće se da je Ponuda prihvaćena tog 10-og dana. 

Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom 10. dana od dana objavljivanja Ponude Banke. 

Banka omogućava klijentu da odbije Ponudu za zastoj u otplati obaveza po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu.

Obaveštenje o odbijanju Ponude, potrebno je dostaviti zaključno sa 10.08.2020. godine na jedan od sledećih načina :

  • slanjem obaveštenja na mail adresu : moratorijum@halkbank.rs
  • slanjem dopisa na e-mail adresu vašeg kreditnog službenika
  • popunjavanjem sledećeih podataka : moratorijum – kontakt forma
  • putem redovne pošte
  • besplatnim telefonskim pozivom na 0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika
  • u filijali / ekspozituri Banke

Privredna društva mogu opciono da dostave zahtev na memorandumu privrednog društva kojim se pozivaju na Odluku, uz navođenje svih relevantnih ugovora zaključenih sa Bankom za koje zahtevaju da se zastoj ne primeni, uz navođenje relevantnih podataka privrednog društva kao što su naziv društva i matični broj, potpisan od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica - zastupnika privrednog društva registrovanog na APR uz dostavu kopije OP obrasca za zastupnika.

Napominjemo da je neophodno da zahtev bude upućen isključivo lično od strane klijenta ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica, Banka neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane klijenta.

Banka će svim klijentima koji prihvate ponudu o moratorijumu dostaviti novi plan otplate putem elektronske pošte ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za klijenta.

Nakon dostavljanja novog plana otplate klijent može, u roku od 7 dana, od Banke zahtevati da po  prestanku moratorijuma :

  1. izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (glavnicu i redovnu kamatu), 
  2. izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem kontakt centra, besplatnim pozivom na 0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika.

Radno vreme kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje.

Radi lakšeg razumevanja na linku možete pogledati reprezentativni primer za kreditni proizvod na koji je primenjena ova Odluka.

Srdačno Vaša,

HALKBANK a.d. Beograd

Objavljeno dana 31.07.2020. godine.


Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da u skladu sa  Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (u daljem tekstu: Odluka), HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) svim svojim klijentima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) nudi zastoj u otplati obaveza – moratorijum.
Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza klijenta prema Banci. 
Moratorijum počinje da se primenjuje od 01.08.2020. godine, na obaveze klijenta koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, s tim da ukoliko klijent ima neizmirene obaveze koje su dospele u julu 2020. godine, moratorijum se osim na obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, primenjuje i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.  Nakon prestanka moratorijuma, klijent nastavlja da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda, tako da se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma (za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene neizmirene obaveze dospele u julu). 
Važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice za klijente koji prihvate ponudu za moratorijum produžava se za period trajanja moratorijuma, ukoliko rok važenja ovih usluga ističe tokom trajanja moratorijuma.
Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu.
Redovnu (ugovorenu) kamatu Banka obračunava na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke.
Izuzetno, ako je klijent privredno društvo, Banka može redovnu (ugovorenu) kamatu da obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.
Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.
Po prestanaku moratorijuma, redovna kamata obračunata na prethodno opisan način, ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih poizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.
Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma, ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema klijentu, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenta.
Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja koja su obuhvaćena moratorijumom, a  dospela pre početka primene moratorijuma  ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke i ne pripisuje se glavnici duga.
Klijent ima pravo da u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude, istu odbije, a ukoliko to ne učini – smatraće se da je Ponuda prihvaćena tog 10-og dana. 
Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom 10. dana od dana objavljivanja Ponude Banke. 
Banka omogućava klijentu da odbije Ponudu za zastoj u otplati obaveza po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu.
Obaveštenje o odbijanju Ponude, potrebno je dostaviti zaključno sa 10.08.2020. godine na jedan od sledećih načina :
slanjem obaveštenja na mail adresu : moratorijum@halkbank.rs
slanjem dopisa na e-mail adresu vašeg kreditnog službenika
popunjavanjem sledećeih podataka : moratorijum – kontakt forma
putem redovne pošte
besplatnim telefonskim pozivom na 0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika
u filijali / ekspozituri Banke
Privredna društva treba dodatno da dostave zahtev na memorandumu privrednog društva kojim se pozivaju na Odluku, uz navođenje svih relevantnih ugovora zaključenih sa Bankom za koje zahtevaju da se zastoj ne primeni, uz navođenje relevantnih podataka privrednog društva kao što su naziv društva i matični broj, potpisan od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica - zastupnika privrednog društva registrovanog na APR uz dostavu kopije OP obrasca za zastupnika.
Napominjemo da je neophodno da zahtev bude upućen isključivo lično od strane klijenta ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica, Banka neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane klijenta.
Banka će svim klijentima koji prihvate ponudu o moratorijumu dostaviti novi plan otplate putem elektronske pošte ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za klijenta.
Nakon dostavljanja novog plana otplate klijent može, u roku od 7 dana, od Banke zahtevati da po  prestanku moratorijuma :
1. izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (glavnicu i redovnu kamatu), 
2. izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci.
Sve dodatne informacije možete dobiti i putem kontakt centra, besplatnim pozivom na 0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika.
Radno vreme kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje.
Radi lakšeg razumevanja na linku možete pogledati reprezentativni primer za kreditni proizvod na koji je primenjena ova Odluka.

Srdačno Vaša,

HALKBANK a.d. Beograd
Objavljeno dana 31.07.2020. godine.