EN | RS

Oročeni devizni depozit - USD

Kamatne stope na godišnjem nivou
Period oročenja do 100.000,00 USD 100.000,00 USD - 250.000,00 USD nad 250.000,00 USD preko 500.000,00 USD
Depoziti oročeni na 1 mesec 0.2% 0.3% 0.4% 0.50%
Depoziti oročeni na 3 meseca 0.3% 0.4% 0.5% 0.60%
Depoziti oročeni na 6 meseci 0.4% 0.5% 0.6% 0.70%
Depoziti oročeni na 12 meseci 0.5% 0.6% 0.7% 0.80%

Napomena: Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi


REPREZENTATIVNI PRIMER na dan 27.03.2015


Iznos depozita 100.000,00 USD
Period oročenja Ukupna obračunata kamata u USD Troškovi na teret klijenta (porez,...) u USD Ukupan iznos za isplatu klijentu u USD Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
Depoziti oročeni na 1 mesec 16.97 0 100,016.97 0.20%
Depoziti oročeni na 3 meseca 75.52 0 100,075.52 0.30%
Depoziti oročeni na 6 meseci 201.45 0 100,201.45 0.40%
Depoziti oročeni na 12 meseci 501.03 0 100,501.03 0.50%


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljnije informacije o osiguranju depozita možete pogledati na sajtu Agencije za osiguranje depozita.