EN | RS

Pitanja

Kako mogu da postanem korisnik Elektronskog bankarstva?

Da biste postali korisnik Elektronskog bankarstva, potrebno je da popunite zahtev (pristupnicu) u najbližoj filijali ili ekspozituri Halkbanke.

Da li Elektronsko bankarstvo omogućava plaćanje svih računa ili samo pojedinih?

Elektronsko bankarstvo možete koristiti za plaćanje svih računa bez obzira na koga oni glase. Sa ovom uslugom pristup svom tekućem računu imate sedam dana u nedelji, 24 sata dnevno.

Kako vršim aktivaciju naloga za Elektronsko bankarstvo?

Nakon što otvorite početnu stranu e-banking servisa Halkbank, potrebno je da kliknete na link za aktivaciju svog naloga. Zatim Vam je ponuđeno da unesete korisničko ime i aktivacioni kod, koji Vam je prosleđen od Banke.

Nakon što unesete ispravne podatke, aplikacija Vam nudi da kreirate lozinku za pristup Vašem nalogu. Aktivacioni kod koji Vam je prosleđen od banke služi samo za prvo povezivanje na sistem, dok ćete lozinku koristiti za svaku dalju prijavu na sistem.

Sistem ne prihvata lozinku koju želim da koristim ubuduće, zašto?

Potrebno je da Vaša lozinka ispunjava mimimalne uslove za postojanje jake lozinke.

Ti uslovi su:

  • Lozinka ne sme da bude kraća od osam znakova
  • Lozinka mora da sadrži barem jedno malo slovo
  • Lozinka mora da sadrži barem jedno veliko slovo
  • Lozinka mora da sadrži barem jedan broj
  • Lozinka mora da sadrži barem jedan specijalni znak (*+/-/&#()~”=?:,:. ...)

Ne koristiti vlastito ime i prezime ili datum rođenja kao deo lozinke.

Ukoliko unesete lozinku koja ne ispunjava neki od navedenih uslova, aplikacija će Vam prijaviti grešku i tražiti da ispravite lozinku. Vaša obaveza jeste da čuvate lozinku na sigurnom, i da ne dozvolite da druga lica saznaju za Vašu lozinku, jer im to omogućava uvid u vaše račune. Preporuka je da se lozinka menja na svakih 90 dana.

Nakon unosa lozinke aplikacija traži da unesete svoje tajno pitanje i tajni odgovor. U slučaju da zaboravite svoju lozinku, aplikacija će Vam ponuditi da unesete novu lozinku, ukoliko ponovite tačan sadržaj tajnog pitanja i tajnog odgovora.

Da li mogu da promenim svoju lozinku?

Nakon što pristupite aplikaciji, imate mogućnost da menjate lozinku.

Šta je OTP?

OTP (One Time Password) je jednokratna sigurnosna lozinka sačinjena od šest cifara koja se isporučuje SMS porukom na broj mobilnog telefona koji ste prijavili na pristupnici za uslugu Elektronskog bankarstva i namenjena je za potpisivanje platnih naloga.

Zaboravio sam lozinku, šta da radim?

U slučaju da zaboravite svoju lozinku i ukoliko tačno navedete sadržaj tajnog pitanja i tajnog odgovora, aplikacija će Vam ponuditi da unesete novu lozinku. U suprotnom, molimo Vas da kontaktirate Banku.

Više puta sam uneo pogrešnu lozinku i nalog više nije aktivan, šta da radim?

Ukoliko tri puta unesete pogrešnu lozinku, sistem će izvršiti deaktivaciju naloga. Da biste ponovo pristupili nalogu, potrebno je da ponovo unesete Aktivacioni kod koji Vam je Banka poslala na e-mail adresu koju ste naveli u pristupnici.

Ukoliko nemate aktivacioni kod koji Vam je Banka inicijalno poslala, obratite se Vama najbližoj poslovnici Banke i zatražite da Vam Banka ponovo dostavi Aktivacioni kod.