EN | RS

Plaćanje mobilnim telefonom

Slanjem SMS poruke putem mobilnog telefona, možete dopuniti svoj ili tuđi prepaid račun za mobilni telefon u bilo koje vreme i sa bilo kojeg mesta, kao i platiti račun za fiksni telefon. Korisnici mreže MTS (mreže 064, 065 i 066) mogu dopuniti prepaid kredit platiti postpaid račun, i platiti račun za fiksni telefon, Open ADSL, Open IPTV, Web i Mail Hosting, dok korisnici Telenora (mreže 062, 063 i 069), mogu koristiti uslugu dopune prepaid kredita.

Korisnici usluge su istovremeno i vlasnici DinaCard kartice.

  • Kao korisnik ove usluge dobijate šifru, (mPIN broj), kojom potrvrđujete sve transakcije plaćanja.
  • Ukoliko imate mPIN broj za dopunu prepaid kredita, za plaćanje postpaid računa i računa za fiksni telefon ne dobijate novi mPIN broj, već koristite postojeći.
  • Ukoliko se desi bilo kakva neregularnost, dobićete odgovarajuću poruku od Mobilne telefonije Srbije ili Telenora

DOPUNA PREPAID KREDITA

  • vrši se slanjem besplatne SMS* poruke na broj 8585 (MTS)
  • vrši se slanjem besplatne SMS* poruke na broj 8484 (Telenor) 

Limiti za dopunu prepaid kredita iznose 2.000,00 dinara na dnevnom nivou i 15.000,00 dinara na mesečnom nivou.


PLAĆANJE POSTPAID RAČUNA I RAČUNA ZA FIKSNI TELEFON

  • vrši se slanjem besplatne SMS poruke na broj 8686 (MTS)

Limite za ove vrste transakcija na dnevnom i mesečnom nivou, određujete sami u zahtevu za registraciju usluge.

*Ukoliko se usluga dopune prepaid kredita ili plaćanja postpaid računa koristi u roamingu-u, cena SMS poruke naplaćuje se prema važećem cenovniku MTS i Telenor, koja važi za tu roaming zonu. 


PLAĆANJE RAČUNA ELEKTRODISTRIBUCIJE BEOGRAD

  • namenjeno korisnicima MTS mobilne mreže
  • korisnik može da plati bilo koji iznos po izboru, dok je korisnicima registrovanim kod EDB-a na raspolaganju mogućnost dobijanja mesečnog zaduženja i plaćanja kompletnog iznosa tog zaduženja
  • plaćanje pomenutih računa inicira se slanjem SMS poruke u predviđenom formatu na kratak broj 8008, a cena korišćenja usluge je 5,90 dinara