EN | RS

Reprezentativni primeri - Moratorijum 2

Primer amortizacionih kredita - Fizička licaDatum odobrenja           10.08.2018
Iznos
5,000,000
Rok
64
Novi rok                  64 + 2 meseca
Kamatna stopa
7.00%
Anuitet93,839 

Opis
Osnovi ugovor u RSDNovi anuitetni plan u RSD
Glavnica
5,000,000 
5,000,000
Kamata1,005,675 
1,044,198

Mesečna plaćanja pre i

nakon moratorijuma

93,839 
94,802 
Razlika u mesečnoj rati
963
Iznos kamate pripisane dugu

0Primer amortizacionih kredita - Pravna licaDatum odobrenja           10.08.2018
Iznos
5,000,000
Rok
64
Novi rok                  64 + 2 meseca
Kamatna stopa
7.00%
Anuitet93,839 

Opis
Osnovi ugovor u RSDNovi anuitetni plan u RSD
Glavnica
5,000,000 
5,000,000
Kamata1,005,675 
1,044,646

Mesečna plaćanja pre i

nakon moratorijuma

93,839 
94,813 
Razlika u mesečnoj rati
974
Iznos kamate pripisane dugu
00