EN | RS

SEF kreditna linija

HALKBANK a.d. Beograd je potpisala Ugovor sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo (SEF) sa ciljem ublažavanja posledica pandemije COVID-19 virusa. Sa zadovoljstvom ističemo da smo prva banka u Srbiji koja realizuje ovakvu kreditnu liniju. Kreditiranje privrede i agro klijenata iz ove linije ima za cilj obezbeđenje pravovremene podrške našim privrednicima čije je poslovanje pogođeno aktuelnom pandemijom.

Maksimalni iznos kredita 50.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti ili sa valutnom klauzulom)

Namene kredita iz SEF linije:

Obrtna sredstva: max. 24 meseca ( grace period do 6 meseci)

Osnovna sredstva: max. 60 meseci (grace period do 12 meseci)

Za više informacija, posetite Vama najbližu filijalu ili pozovite naš Kontakt centar besplatnim pozivom na 0800/100-111.