EN | RS

SMS informativni servis

SMS servis Halkbanke omogućava klijentima da preko svog mobilnog telefona brzo i lako dobiju sve informacije vezane za svoj tekući račun.Kako postati korisnik ove usluge?

Potrebno je da popunite zahtev za korišćenje SMS servisa na bilo kom šalteru Halkbanke. Na taj način se registrujete i dobijate mogućnost korišćenja informativnog SMS servisa.

Koji su uslovi za korišćenje ove vrste usluge?

  • Potrebno je da posedujete mobilni telefon i da ste pretplatnik neke od mreža mobilne telefonije
  • Klijent Banke, tj. budući korisnik ove vrste usluge mora uredno da posluje sa tekućim računom

Uputstvo za korišćenje SMS servisa

Dovoljno je da pošaljete SMS poruku na broj +38163669138 i da za samo nekoliko sekundi dobijete traženu informaciju o:

  • stanju Vašeg tekućeg računa

Na primer: Ukoliko želite da dobijete informaciju o stanju svog tekućeg računa, dovoljno je da pošaljete poruku u formatust 1111 na broj +38163669138

  • broju nerealizovanih čekova

Na primer: Informaciju o broju nerealizovanih čekova ćete dobiti ako pošaljete poruku u formatu ce 1111 na broj +38163669138

  • iznosu poslednjeg priliva na tekući račun

Na primer: Iznos poslednjeg priliva na tekući račun ćete dobiti kada pošaljete poruku u formatu pr 1111 na broj +38163669138

  • iznosu dozvoljene pozajmice

Na primer: Ako želite da saznate kolika je Vaša trenutno dozvoljena pozajmica po tekućem računu, pošaljite poruku u formatu po 1111 na broj +38163669138

  • iznosu proknjižene zarade na tekući račun

Na primer: Informaciju o poslednjoj proknjiženoj zaradi na tekući račun ćete dobiti slanjem poruke pl 1111 na broj +38163669138

  • iznosu limita po kreditnoj kartici

Na primer: Podatak o iznosu limita po kreditnoj kartici ćete dobiti, ako pošaljete poruku u formatu dl 1111 na broj +38163669138

  • iznosu rate po kreditnoj kartici

Na primer: Ukoliko želite da znate koliki je iznos rate po kreditnoj kartici, poslaćete poruku u formatu dr 1111 na broj +38163669138

Kako možete promeniti svoju šifru?

Vaša početna šifra je 1111 i Vi,  kao jedina osoba koja treba da zna tajnu šifru, možete je promeniti slanjem SMS poruke na broj +38163669138.

Na primer: Da biste promenili šifru pošaljete poruku lo starašifra novašifra na broj +38163669138.

Recimo, pošaljete poruku lo 1111 3781 na broj +38163669138, što znači da ste promenili lozinku 1111 u 3781

Kolika je cena ove usluge?

Korisnik SMS servisa plaća Banci za ovu vrstu usluge naknadu od 4 dinara po upitu, a promena pristupne lozinke se ne naplaćuje.