EN | RS

Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

Prednosti

Krediti za obrtna sredstva do 36 meseci

Kreditima za obrt omogućena je nabavka repromaterijala:

  • za biljnu proizvodnju,
  • za nabavku priplodne i stoke za tov,
  • za nabavku stočne hrane,
  • za nabavku nove mehanizacije i opreme.

Krediti za nabavku nove mehanizacije do 60 meseci

  • Za nabavku traktora
  • Rok otplate je 60 meseci
  • Otplata u polugodišnjim anuitetima

Reprezentativni primer

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA - subvencija

Iznos
1.000.000

Valuta

RSD

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa

3,00%

Naknada za obradu

1,5%

EKS

6,12%

Mesečni anuitet

84.675 RSD

DODATNI TROŠKOVI


Trošak menica

100 RSD

Trošak kreditnog biroa

246RSD

Potvrda iz Poreske uprave

640 RSD


KREDIT ZA IBRTNA SREDSTVA - subvencija*

Iznos
1.000.000

Valuta

RSD

Rok

12 meseci

Nominalna kamatna stopa

1%

Naknada za obradu

1,5%

EKS

4,05%

Mesečni anuitet

83.783

DODATNI TROŠKOVI


Trošak menica

100 RSD

Trošak kreditnog biroa

246 RSD

Potvrda iz Poreske uprave

640 RSD

* za posebnu grupu - žene, mladi poljoprivrednici, područja sa otežanim uslovima rada

Kreditni kalkulator