EN | RS

Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

Krediti za obrtna sredstva do 36 meseci

Kreditima za obrt omogućena je nabavka repromaterijala:

  • za biljnu proizvodnju,
  • za nabavku priplodne i stoke za tov,
  • za nabavku stočne hrane,
  • za nabavku nove mehanizacije i opreme.

Krediti za nabavku nove mehanizacije do 60 meseci

  • Za nabavku traktora
  • Rok otplate je 60 meseci
  • Otplata u polugodišnjim anuitetima