EN | RS

Paketi tekućih računa

Opšte informacije

Izaberite i otvorite Platni račun sa osnovnim uslugama ili jedan od paketa tekućih računa:

 1. Standard
 2. Silver
 3. Gold

Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd.

Prednosti

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Paket Standard tekućeg računa obuhvata:

 1. Dinarski račun
 2. DinaCard debitna kartica
 3. SMS card alarm
 4. SMS info
 5. Trajni nalog
 6. Čekovi

Paket Silver tekućeg računa (dodatno na paket Standard) obuhvata:

 1. Visa debitnu karticu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 2. E banking
 3. M banking

Paket Gold tekućeg računa (dodatno na paket Silver) obuhvata:

 1. MasterCard Gold debitnu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 2. Osiguranje pomoć na putu
 3. Putno osiguranje za sve članove uže porodice. Osiguranje važi na teritoriji Evrope uključujući celu teritoriju Turske i Rusije.
 4. Personalizovani pristup Call Centra

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

 • Bez naknade za Platni račun sa osnovnim uslugama
 • Paket Standard 195 RSD (fiksno)
 • Paket Silver 295 RSD (fiksno)
 • Paket Gold 495 RSD (fiksno)

Postojeći klijenti

Poštovani naši klijenti

U toku vanrednog stanja koje je pogodilo našu zemlju, kreirali smo posebne pogodnosti sa namerom da pokažemo našu zahvalnost prema poverenju koje ste nam ukazali:


Broj godina od
otvaranja računa

Broj meseci
bez naknade za
vođenje paketa


StandardSilverGold
1 - 5 godina
3 meseca 
3 meseca 
3 meseca 
5 – 10 godina
4 meseca
4 meseca
4 meseca
Preko 10 godina
6 meseci
6 meseci
6 meseci


Novi klijenti

Dragi budući klijenti

Kao i za naše postojeće klijente, u toku vanrednog stanja koje je pogodilo našu zemlju, kreirali smo posebne pogodnosti za Vas, sa željom da Vam dodatnim pogodnostima poželimo dobrodošlicu u HALKBANK porodicu:


PaketStandardSilverGold
Broj meseci bez naknade za vođenje paketa
3 meseca
4 meseca
6 meseci


Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa?

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.


Da li se naknada za vođenje platnog računa / korišćenje usluga naplaćuje u mesecu u kojem nema promena na računu?

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu.


Šta je Platni račun sa osnovnim uslugama?

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.