EN | RS

Paketi tekućih računa

Opšte informacije

Izaberite i otvorite Platni račun sa osnovnim uslugama ili jedan od paketa tekućih računa:

 1. Standard
 2. Silver
 3. Gold

Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd ili online na sajtu HALKBANK.

Prednosti

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Paket Standard tekućeg računa obuhvata:

 1. Dinarski račun
 2. DinaCard debitna kartica
 3. SMS card alarm
 4. SMS info
 5. Trajni nalog
 6. Čekovi

Paket Silver tekućeg računa (dodatno na paket Standard) obuhvata:

 1. Visa debitnu karticu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 2. E banking
 3. M banking

Paket Gold tekućeg računa (dodatno na paket Silver) obuhvata:

 1. MasterCard Gold debitnu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 2. Osiguranje pomoć na putu
 3. Putno osiguranje za sve članove uže porodice. Osiguranje važi na teritoriji Evrope uključujući celu teritoriju Turske i Rusije.
 4. Personalizovani pristup Call Centra

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

 • Bez naknade za Platni račun sa osnovnim uslugama
 • Paket Standard 195 RSD (fiksno)
 • Paket Silver 295 RSD (fiksno)
 • Paket Gold 495 RSD (fiksno)

Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa?

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.


Da li se naknada za vođenje platnog računa / korišćenje usluga naplaćuje u mesecu u kojem nema promena na računu?

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu.


Šta je Platni račun sa osnovnim uslugama?

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.