EN | RS

Tekući račun

Opšte informacije

Izaberite i otvorite OSNOVNI ili KVARTET tekući račun u Halkbank a. d. Beograd, uz koji možete koristiti niz dodatnih pogodnosti i usluga.

Uz jednostavnu proceduru, tekući račun možete otvoriti u bilo kojoj ekspozituri Halkbank a. d. Beograd.

Prednosti

Uz tekući račun stičete pravo na korišćenje usluge e-bankinga/m-bankinga, trajnog naloga za izmirenje mesečnih obaveza, platnih kartica, a uz redovna mesečna primanja po osnovu plate/penzije i pravo na korišćenje dozvoljenog prekoračenja i čekova.

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog tekućeg računa iznosi:

  • 120 RSD fiksno, za Osnovni račun
  • 240 RSD promenljiva, za Kvartet račun.

Ukoliko se opredelite za otvaranje Osnovnog računa, uz održavanje računa mesečno se tarifiraju i usluge servisiranja platnih kartica, servisiranja elektronskih servisa, izdavanje čekova, a u zavisnosti od toga koju dodatnu uslugu koristite.

Mesečna naknada za servisiranje platnih kartica iznosi:

  • 75 RSD, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca
  • 100 RSD, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca.

Mesečna naknada za servisiranje elektronskih servisa iznosi:

  • 50 RSD, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca
  • 100 RSD, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca.

Pitanja

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje računa?

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.


Da li se naknada za vođenje računa / servisiranje usluga naplaćuje u mesecu u kojem nema promena na računu?

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu.