EN | RS

Tekući račun

Opšte informacije

U okviru dnevnog bankarstva, pružamo Vam sledeće usluge:

 1. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u RSD
 2. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u stranoj valuti
 3. E banking
 4. Dostavljanje izvoda i obaveštenja o plaćanju
  • Dnevno slanje izvoda na e mail
  • Dnevno slanje deviznog izvoda na e mail
  • Obaveštenje o realizovanom deviznom plaćanju i prilivu
  • Dostavljanje kopije SWIFT poruke
 5. SMS servis i obaveštenja
  • Upit stanja na računu
  • Obaveštenje o prilivu
  • Obaveštenje o odlivu

Napomena

 • Mesečna naknada iznosi 250,00 RSD

Mesečna nadoknada se obračunava i u slučaju da se neki od proizvoda/usluga ne realizuje.

Dokumentacija