EN | RS

Uslovi korišćenja

Osnovne karakteristike

Pristup aplikaciji

https://halkbank.24x7.rs/ebanking

Aktivacija i korišćenje servisa

Na osnovu e-mail poruke koja sadrži privremeno korisničko ime i jednokratne lozinke koja se isporučuje u vidu SMS poruke na registrovani broj mobilnog telefona korisnika

Softverski i hardverski zahtevi

Za korišćenje SmartHALK eBank aplikacije potreban Vam je računar sa pristupom internetu. Aplikacija se može koristiti na raznim operativnim sistemima (Windows, Linux, iOS) i na većini internet pretraživača (Chrome, FireFox, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari). 

Vreme izvšavanja naloga platnog prometa

U skladu sa Terminskim planom i OUP
Prodaja servisa

Apliciranje za servis

U poslovnim jedinicama Halkbank a.d. Beograd

Korisnička podrška

Kontakt centar na 011-2041-900 ili 0800-100-111

Maksimalno potrebno vreme za aktivaciju

3 radna dana od trenutka podnošenja zahteva

Troškovi korišćenja servisa

Aktivacija

Besplatna

Troškovi obavljanja

platnog prometa i

održavanje servisa

U skladu sa odgovarajućim tarifama Banke