halkbank-paket-tekucih-racuna-paket-silver

Paket Silver

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Opšte informacije

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata. Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd.

Prednosti

Paket Silver tekućeg računa obuhvata:

  • Dinarski tekući račun
  • EUR tekući račun
  • DinaCard debitna kartica
  • SMS card alarm
  • SMS info
  • Trajni nalog
  • Čekovi
  • Visa debitnu karticu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
  • E-Banking

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

  • Paket tekućeg računa Silver 295 RSD (fiksno)

Pregled usluga i naknada

Poštovani korisnici ovde možete preuzeti sve informacije za korisnike Silver paketa:

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga potrosaca paket silver tekućeg računa – važeća od 12.07.2021.

Dokumenta  potrebna za otvaranje Silver paketa računa:

Najčešća pitanja

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu inicirana od strane klijenta.