Paketi tekućih računa

Paketi tekućih računa

Za zaposlene, omladinu i penzionere

 HALKBANK a.d. Beograd kreirala je za Vas pakete tekućih računa sa pogodnostima koje su posebno prilagođene potrebama svih generacija.

Ponuda paketa tekućih računa podrazumeva:

Za zaposlene

Paket tekućeg računa Gold, bez troškova za mesečno održavanje do godinu dana

Za omladinu (18-26 godina)

Paket tekućeg računa Silver, bez troškova mesečnog održavanja do prijema prve zarade + eBanking nalog za lakši pristup finansijama

Za penzionere

Paket tekućeg računa Standard, bez troškova za mesečno održavanje do godinu dana + 50% niža kamatna stopa za prekoračenje po računu

 • Paket Gold
 • Dinarski i tekući račun u EUR;
 • Dina Card debitnu karticu;
 • SMS card alarm i SMS info;
 • Trajni nalog;
 • Mogućnost korišćenja čekova;
 • E-Banking;
 • MasterCard Gold debitna kartica sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu;Osiguranje pomoć na putu;
 • Putno osiguranje za nosioca i sve članove uže porodice koje važi na teritoriji Evrope, uključujući i celu teritoriju Turske i Rusije;Personalizovani pristup Call Centra 24/7
 • Paket Silver
 • Dinarski i tekući račun u EUR;
 • Dina Card debitnu karticu;
 • SMS card alarm i SMS info;
 • Trajni nalog;
 • Mogućnost korišćenja čekova;
 • E-Banking;
 • Visa debitna kartica sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 • Paket Standard

 

 • Dinarski tekući račun;
 • Dina Card debitna kartica;
 • SMS card alarm i SMS info;
 • Trajni nalog;
 • Mogućnost korišćenja čekova