halkbank-paket-tekucih-racuna-paket-standard

Paket Standard

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Opšte informacije

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata. Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd.

Prednosti

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Paket Standard tekućeg računa obuhvata:

  • Dinarski račun
  • DinaCard debitna kartica
  • SMS card alarm
  • SMS info
  • Trajni nalog
  • Čekovi

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

  • Paket tekućeg računa Standard 195 RSD (fiksno)

Pregled usluga i naknada

Poštovani korisnici ovde možete preuzeti sve informacije za korisnike Standard paketa:

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga potrošača paket Standard tekućeg računa - važeća od 12.07.2021.

Dokumenta

Dokumenta  potrebna za otvaranje Standard paketa računa:

Najčešća pitanja

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu inicirana od strane klijenta.