Dinarska oročena štednja

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd Vam nudi mogućnost polaganja Vaših slobodnih dinarskih sredstava na štednju sa periodom oročenja od 3 do 12 meseci po veoma stimulativnim kamatnim stopama. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.

Sredstva se automatski reoročavaju bez ponovnog dolaska u Banku po kamatnoj stopi važećoj na dan reoročenja uloga.

Na dinarske depozite klijent ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate.

Ne postoji minimalni ulog
Besplatno otvaranje računa oročene štednje
Kamatna stopa je fiksna za period oročenja
Automatsko produženje ugovora na period koji odgovara inicijalno ugovorenom roku

Uslovi

Period oročenja Kamatna stopa na oročene depozite
(fiksna, na godišnjem nivou)
Štedni ulozi po viđenju 0.00%
Štedni ulozi oročeni na 3 meseca 2.00%
Štedni ulozi oročeni na 6 meseci 2.50%
Štedni ulozi oročeni na 12 meseci 2.75%

Reprezentativni primer

Iznos depozita - 100.000,00 RSD
Period oročenja Ukupna obračunata kamata (RSD) Troškovi na teret klijenta(porez) u RSD Ukupan iznos za isplatu klijent u (RSD) Efektivna kamatna stopa
Štedni ulog oročen na 3 meseca 499,53 0,00 100.499,53 2,00%
Štedni ulog oročen na 6 meseci 1.246,04 0,00 101.246,04 2,50%
Štedni ulog oročen na 12 meseci 2.715,91 0,00 102.715,91 2,75%

 

Pitanja i odgovori

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.