Devizni štedni trajni nalog

Opšte informacije

Halkbank trajni nalog za deviznu štednju predstavlja dodatni vid štednje, koji omogućava da se tačno navedenog dana u mesecu, raspoloživi iznos dinarskih sredstava na tekućem računu konvertuje u EUR i prebaci na deviznu štednju po viđenju.

Za korišćenje usluge potrebno je da pored dinarskog tekućeg računa imate otvoren i devizni tekući račun po viđenju.

Prednosti

Uz uslugu trajnog naloga za deviznu štednju u Halkbanci dodatno štedite sredstva, bez dolaska u Banku.

Uslovi

Konverzija dinara u EUR vrši se po srednjem kursu NBS na dan prenosa uvećanom za 0,30%.

Minimalni iznos za izvršenje trajnog naloga je 20 EUR.

Najčešća pitanja

Potrebno je da samo potpišete Zahtev za korišćenje usluge.

Da.