SPECIJALNA PONUDA ZA ŠTEDNE ULOGE U RSD

Specijalna ponuda za štedne uloge u RSD

» Oročenje po najpovoljnijim kamatnim stopama izaberite već danas. 

» Specijalna ponuda za štednju u RSD važi do 30.04.2024.

» Oročenje na period od 3, 6, ili 12 meseci

» Obračun i pripis kamate vrši se po isteku ugovorenog perioda oročenja.

» Sredstva se automatski reoročavaju po kamatnoj stopi važećoj na dan reoročenja uloga.

» Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

» Minimalni iznos oročenja je RSD 100,000.00

» Kreiranje individualne ponude za oročenja u većim iznosima.

» Na dinarske depozite klijent ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate.

Uslovi specijalne ponude:

 

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti
941 – RSD  (fiksna, na godišnjem nivou)*

 

Štedni ulozi oročeni na 3 meseca

4,00%

 

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

4,50%

 

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

5,00%

 

Štedni ulozi u značajnijim iznosima

Po dogovoru

 

Reprezentativni primer:

 

 

Iznos 

 

RSD 1,000,000.00

 

 

 

 

 Period oročenja

Ukupna obračunata kamata u RSD

Troškovi na teret klijenta (porez)  

Ukupan iznos za isplatu klijentu u RSD

Efektivna kamatna stopa

Štedni ulog oročen na 3 meseca

9,691.10

0,00

1,009,691.10

4,00%

Štedni ulog oročen na 6 meseci

22,129.48

0,00

1,022,129.48

4,50%

Štedni ulog oročen na 12 meseci

50,014.19

0,00

1,050,014.19

5,00%

 

EKS (na godišnjem nivou) obračunat na dan 07.02.2024. Navedeni podaci su informativnog karaktera.