DinaCard Poslovna kartica

  • Predstavlja platnu karticu koja je namenjena pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren dinarski tekući račun u Halkbank bez troškova naplate mesečne članarine
  • Omogućava plaćanje na svim prodajnim mestima i podizanje gotovine
  • Pruža fleksibilnost u svakom trenutku uz jednostavno upravljanje dnevnim i mesečnim limitima po svakoj dodatnoj kartici

Uslovi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Naziv platne kartice DinaCard Debit
Obavezujući uslovi izdavanja – tip korisnika Dinarski tekući račun, tip 800
Mogućnost korišćenja U zemlji i na internetu
Tehnologija kartice Čip
Izdavanje dodatne kartice Da, neograničen broj dodatnih kartica
Rok važenja plastike kartice 36 meseci
Automatsko reizdavanje kartice Da
KORIŠĆENJE KARTICE
Bankomati Da
POS Terminali Da
Internet Da

 

PERIODIČNI LIMITI
Dnevni limiti U zemlji
Dnevni limit podizanja gotovine RSD 50,000.00 (maksimalan broj transakcija 10)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti U zemlji
Dnevni limit podizanja gotovine RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 30)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 200)
Internet kupovina RSD 300,000.00 (maksimalan broj transakcija 30)

 

PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA
Apliciranje za karticu U filijalama/ekspoziturama poslovne mreže
Distribucija kartice i PIN-a Dostava kartice u filijalu/ekspozituru
 
Generisanje PIN koda na POS terminalu u filijali/ekspozituri
Vreme za produkciju i distribuciju Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva