halkbank

Zadovoljstvo klijenata

Zadovoljstvo klijenata

Klijent je u fokusu svih naših aktivnosti, a Vaše zadovoljstvo i entuzijazam su temelj našeg poslovnog uspeha. Ipak, ponekada se dešava da usluga nije na očekivanom nivou. U takvim situacijama, uvek ste dobrodošli da podelite nezadovoljstvo sa nama. Naše osoblje Vam je na raspolaganju za pravovremeno rešavanje prigovora i uveravamo Vas da ćemo se maksimalno angažovati kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Banka je dužna da razmotri prigovor i da Klijentu dostavi pisani odgovor najkasnije u roku od  15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ako Banka usled razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, rok za odgovor na prigovor se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu je Banka dužna da obavesti podnosioca prigovora u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Kako da podnesem prigovor?

Preporuka je da se prvo obratite svojoj filijali Halkbank.

U svakom trenutku možete da podnesete prigovor Službi za odnose s javnošću i upravljanje kvalitetom, i to na sledeće načine:

  • popunjavanjem online obrasca OVDE
  • popunjavanjem brošure u filijali banke
  • slanjem i-mejla na prigovori@halkbank.rs
  • poštom na adresu: Halkbank - Služba za odnose s javnošću i upravljanje kvalitetom, Milutina Milankovića 9e, 11070 Novi Beograd.

Prigovor poslat poštom treba da sadrži sledeće elemente:
• Ime i prezime/ Naziv kompanije
• Adresu stanovanja/ Adresu pravnog lica
• JMBG/ Matični broj kompanije
• E-mail adresu/ Kontakt telefon
• Opis prigovora

 

Obaveštenje o podnošenju prigovora