halkbank-paket-tekucih-racuna-paket-standard

Paket Standard

Opšte informacije

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata. Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd.

Prednosti

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata.

Paket Standard tekućeg računa obuhvata:

  • Dinarski račun
  • DinaCard debitna kartica
  • SMS card alarm
  • SMS info
  • Trajni nalog
  • Čekovi

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

  • Paket tekućeg računa Standard 195 RSD (fiksno)

Pregled usluga i naknada

Tarifa naknada za pružanje usluga fizičkim licima i Pregled usluga i naknada koje su važeće od 01/09/2022. godine, dostupni su na linku.

Najčešća pitanja

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu inicirana od strane klijenta.