Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila u EUR

NKS 6,49% EKS 6,99%

Opšte informacije

HALKBANK a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu novih i polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom, po veoma povoljnoj kamatnoj stopi.

Nakon odabira željenog vozila i sa profakturom ovlašćenog prodavca, posetite našu najbližu filijalu.

Mogućnost dobijanja informacija o uslovima kredita na velikom broju prodajnih mesta partnerskih salona
Asistencija u saradnji sa osiguravajućim kompanijama
Prioritetna rešavanja podnetih zahteva

Uslovi

 

Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti
Valuta kredita/kreditne kartice Dinarski kredit indeksiran u EUR
Rok otplate 84 meseca
Učešće 4,500.00 EUR (minimum 30,00%od vrednosti vozila)
Mesečna obaveza U zavisnosti od iznosa kredita
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 6,49% fiksna
Naknada za obradu kredita 1,50%
Način otplate kredita Jednaki mesečni anuiteti
Obezbeđenje Menica (bez obaveznog kasko osiguranja i zaloge na vozilu do iznosa kredita od EUR 15,000.00)

REPREZENTATIVNI PRIMER AUTO KREDITA BEZ PRENOSA ZARADE

 

Prenos zarade Ne
Vrednost vozila 15,000.00 EUR
Učešce 4,500.00 EUR (minimum 30,00% od vrednosti vozila)
Iznos kredita 10,500.00 EUR
NKS (godišnja) 6,49% fiksna
Rok u mesecima 84 meseca
Visina mesecnog anuiteta 154,93 EUR
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 1,50%
Ukupan iznos za povracaj 13,013.84 EUR
Ostali troškovi 246,00 RSD Kreditni biro
50,00 RSD Menica
Obezbeđenje Menica (bez obaveznog kasko osiguranja i zaloge
na vozilu do iznosa kredita od EUR 15,000.00)
EKS 6,99%

Obracun na dan: 07.05.2024.

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci