halkbank-paket-tekucih-racuna-paket-osnovne-usluge

Platni račun sa osnovnim uslugama

Opšte informacije

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o Platnom računu sa osnovnim uslugama, koja se primenjuje od 19.08.2022. godine, HALKBANK a.d. Beograd od navedenog datuma, omogućava otvaranje i vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama. 

Prednosti

Paket Platnog računa sa osnovnim uslugama obuhvata sledeće usluge:

 • otvaranje, vođenje i gašenje platnog dinarskog računa
 • uplatu gotovog novca na platni račun i isplatu gotovog novca sa platnog računa na šalterima, bankomatima i drugim sličnim uređajima Banke
 • usluge izvršavanja platnih transakcija, tj. prenosa novčanih sredstava sa platnog računa, odnosno na platni račun
 • uspostavljanje i korišćenje usluge elektronskog ili mobilnog bankarstva - neograničen broj transakcija
 • izdavanje i korišćenje debitne platne kartice - DinaCard debitna kartica
 • dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama 

 Paket Platnog računa sa osnovnim uslugama obuhvata sledeće dodatne usluge a koje se omogućavaju na zahtev klijenta:

 • korišćenje kreditne kartice
 • dozvoljeno prekoračenje računa
 • izdavanje čekova
 • otvaranje i vođenje deviznog platnog računa 

Uslovi

Banka će klijentima koji imaju zakonit boravak u Republici Srbiji, omogućiti otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 • nemaju otvoren platni račun ni u jednoj banci
 • imaju samo račun koji služi isključivo za prikupljanje sredstava za otplatu kredita, odnosno servisiranje kredita ili održavanje kredita ili kao sredstvo obezbeđenja i/ili namenski račun kod banke u svrhu isplate novčanih sredstava stečenih na osnovu posebnih propisa, a koji se ne koristi za izvršavanje drugih platnih transkacija
 • kao i svojim klijentima koji imaju otvoren platni račun, a zatraže otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama uz istovremeno podnošenje zahteva za zatvaranje svih drugih platnih računa

Pregled usluga i naknada

Tekući računi fizičkih lica

Otvaranje tekućih računa - Bez naknade

Vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama* - Bez naknade

*Račun otvoren do 01/09/2022

Vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama bez/sa jedne ili više dodatnih usluga* - 150,00 RSD, mesečno, fiksno 

(Dodatne usluge: korišćenje kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje računa, izdavanje čekova i otvaranje i vođenje deviznog platnog računa)

*Račun otvoren od 01/09/2022

Dinarski platni promet

Isplata u gotovom novcu - Bez naknade

Uplate u gotovini u korist računa kod druge Banke - 1,00%, Min. 100,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD* 

*Popust u primeni do 01/09/2023:
0,90%, Min. 80,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD

Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga
(interni prenos) - 0,50%, Min. 50,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD*

*Popust u primeni do 01/09/2023:
0,50%, Min. 40,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD

Na platni račun kod drugog pružaoca platnih
usluga (eksterni prenos) - 0,70%, Min. 80,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD*

*Popust u primeni do 01/09/2023:
0,70%, Min. 65,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD

Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva - platni račun sa osnovnim uslugama

Prve 3 (tri) transakcije u mesecu - Bez naknade

Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) - 0,35%, Min. 13,00 RSD, Max. 3.500,00 RSD

Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) - Bez naknade

Hitan/instant platni nalog - Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) - 0,35%,  Min. 13,00 RSD, Max. 3.500,00 RSD

 

Tarifa naknada za pružanje usluga fizičkim licima je važeća od 01/09/2022 i dostupna je na linku.

Najčešća pitanja

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu inicirana od strane klijenta.