Personal eBank elektronsko bankarstvo

Halcom – multibank rešenje elektronskog bankarstva

Pregled stanja i prometa po računima
Pregled i štampa izvoda u svakom trenutku
Dinarski i devizni platni promet po nižim tarifama
Povezivanje kompanijskog informacionog sistema sa elektronskim bankarstvom putem B2B sertifikata

Personal eBank je desktop aplikacija za elektronsko bankarstvo razvijena od strane Halcom provajdera, koja omogućava da određene finansijske poslove sa bankom završite bez dolaska u filijalu.

  • Pregled stanja i prometa po računima
  • Pregled i štampa izvoda
  • Dinarski i devizni platni promet
  • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
  • Različiti nivoi autorizacije naloga
  • Udaljeno potpisivanje
  • Multibank desktop aplikacija elektronskog bankarstva
  • Kvalifikovani elektronski sertifikat
  • Povezivanje kompanijskog informacionog sistema sa elektronskim bankarstvom putem B2B sertifikata

Najčešća pitanja

Potreban je računar sa internet pristupom, Windows operativni sistem i USB port.

Potrebno je popuniti pristupnicu i predati je u najbližoj filijali.

Aktivaciju aplikacije radite logovanjem u aplikaciju i odabirom banke na koju želite da se povežete.