Western Union

  • Western Union uslugu možete koristiti samo za prijem novca iz inostranstva
  • Prijem novca vrši se isključivo u evrima
  • Nije vam potreban račun u banci da biste primili novac
  • Naknadu za transfer novca plaća pošiljalac
  • Usluga prijema novca se ne naplaćuje

Pojedinosti o servisu možete dobiti na svim šalterima Banke. Takođe, za sve dodatne informacije svakodnevno vam je na raspolaganju korisnički centar Eki Transfersa, agenta Western Union-a za Srbiju i Crnu Goru.