halkbank

Upotreba kolačića

HALKBANK a.d. Beograd na svojoj internet stranici / koristi kolačiće (cookies). Kolačići se koriste isključivo u svrhu poboljšanja funkcionalnosti internet stranice HALKBANK i uobičajeno ne otkrivaju identitet korisnika. Za više informacija o kolačićima (cookies) molimo Vas pročitajte Politiku o zaštiti podataka o ličnosti.

Za više informacija o obradi podataka o ličnosti korisnika internet portala banke molimo Vas pročitajte Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti za korisnike internet portala banke .