halkbank

O nama

HALKBANK A. D. Beograd

Mi smo HALKBANK a. d. Beograd, univerzalna banka koja omogućava sve vrste bankarskih proizvoda privrednicima i stanovništvu. Cilj nam je da budemo banka koja podstiče i finansira rast i razvoj domaće ekonomije, a predstavlja i sigurno mesto za štedne uloge naših klijenata.

Na teritoriji Republike Srbije poslujemo od septembra 1956. godine, i od tada uspešno i neumorno širimo svoju poslovnu mrežu i bazu klijenata. Danas naše proizvode i usluge možete potražiti u 44 naših poslovnica.

Naš primarni zadatak je da kreiramo proizvode koji će u potpunosti zadovoljiti očekivanja naših klijenata. Izuzetno se ponosimo brzinom i kvalitetom usluga i proizvoda, i smatramo ih našim zaštitnim znakom i vrlinom koja nas izdvaja od drugih.

Uz ljubaznost naših zaposlenih i u prijatnom ambijentu naših poslovnica, pozivamo vas da postanete deo naše uspešne porodice gde smo Ljudi pre svega.

Ključni događaji za Halkbank a.d. Beograd

1956 - Osnovana kao Komunalna banka za Srez Čačak

1992 - Transformisana u akcionarsko društvo

2000 - Započinje poslovanje pod imenom Čačanska banka a. d. Čačak

2006 - EBRD postaje akcionar sa udelom od 24.99%

2010 - IFC postaje akcionar sa učešćem od 19,99%

2015 -  27.05. 2015. godine Halkbank Türkiye  (Türkiye Halk Bankası A.Ş.)  postaje većinski vlasnik Čačanske banke sa udelom u kapitalu od  76.75%, menjajući naziv banke u Halkbank a. d. Beograd

2017 - Halkbank Türkiye  (Türkiye Halk Bankası A.Ş.)  najpre kupovinom akcija na Beogradskoj Berzi, a zatim u postupku preuzimanja akcija i prinudnim otkupom postaje vlasnik 99,89 % Banke

2018 - Dokapitalizacijom od 20 miliona EUR, Türkiye Halk Bankası A.Ş. stekla dodatnih 236.412 običnih akcija i povećala učešće u kapitalu Banke na 99,94 %

2018 – Halkbank je izvršila dokapitalizaciju od 20 miliona EUR

2018 - završen  je proces otkupa akcija od manjinskih akcionara, čime je Türkiye Halk Bankası A.Ş. Stekla 100% učešća u kapitalu Banke

2021 – Halkbank je dokapitalizacijom izvršila uvećanje kapitala u iznosu od 30 miliona EUR

2022 - Kapital HALKBANK-e je uvećan za 50 miliona EUR

HALKBANK A.Ş. Türkiye

Halkbank je osnovana 1933. godine sa ciljem očuvanja trajnog ekonomskog razvoja, socijalne ravnoteže i socijalne zaštite. Pod uticajem reči velikog vođe Ataturka „Moja sreća će dostići svoj najveći stepen onog dana kada vidim kako se grade veličanstvene fabrike na mestima malih preduzeća“. Halkbank je počela da alocira sredstva zanatlijama i vlasnicima malih preduzeća i pokreće akumulaciju kapitala pod povoljnim uslovima od samog osnivanja.

Sa pristupom posvećenim društvenoj odgovornosti, Halkbank ima za cilj da efikasno ispunjava sve bankarske usluge, stvara dodatnu vrednost za svoje klijente, akcionare i preko 23.000 zaposlenih, doprinosi razvoju bankarskog sektora i tržišta kapitala i stekne respektabilno mesto u bankarskoj industriji. Halkbank je uspela da postane treća najveća banka po veličini aktive, prema rezultatima 2020.