Mastercard Business Credit

  • Raspolaganje sredstvima u visini raspoloživog kreditnig limita koji se ugovara u dinarima (RSD).
  • Revolving model otplate (Minimalni iznos otplate je 10% od ukupnog duga ili 3000.00RSD)
  • Fiksnu kamatna stopa
  • Odloženo plaćanje duga bez kamate do 45 dana
  • Plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu (uz mogućnost beskontaktnog plaćanja)
  • Bezbednu internet kupovinu korišćenjem 3DS 2.0 tehnologije
  • Fleksibilnost u svakom trenutku uz jednostavno upravljanje dnevnim i mesečnim limitima
  • Mogućnost vezivanja 99 dodatnih kartica

Uslovi

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Naziv platne kartice Mastercard Business Credit
Obavezujući uslovi izdavanja Otvoren tekući račun u Halkbank
Mogućnost korišćenja U zemlji, inostranstvu i na internetu
Tehnologija kartice Čip - Contactless
Izdavanje dodatne kartice Da, 99 dodatnih kreditnih kartica
Rok važenja plastike kartice 36 meseci
Automatsko reizdavanje kartice Ne
Limit po kartici Odobren kreditni limit
KORIŠĆENJE KARTICE
Bankomati Da
POS Terminali Da
Internet Da (3DSecure)
PayPall, Aliexpress sajtovi Da
Odloženo plaćanje Da
 
PRODAJA I DISTRIBUCIJA KARTICA
Apliciranje za karticu U filijalama/ekspoziturama poslovne mreže
Distribucija kartice i PIN-a Dostava kartice u filijalu/ekspozituru
 
Besplatno generisanje PIN koda na POS terminalu u filijali/ekspozituri
Vreme za produkciju i distribuciju Maksimalno 14 radnih dana od dana zahteva
PERIODIČNI LIMITI
Dnevni limiti U zemlji
Dnevni limit podizanja gotovine RSD 50,000.00 (maksimalan broj transakcija 10)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina RSD 100,000.00 (maksimalan broj transakcija 20)
Dnevni limiti U inostranstvu
Dnevni limit podizanja gotovine EUR 500.00 (maksimalan broj transakcija 10)
Dnevni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) EUR 1,000.00 (maksimalan broj transakcija 50)
Internet kupovina EUR 1,000.00 (maksimalan broj transakcija 20)
Mesečni limiti U zemlji
Mesečni limit podizanja gotovine RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 30)
Mesečni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) RSD 600,000.00 (maksimalan broj transakcija 200)
Internet kupovina RSD 300,000.00 (maksimalan broj transakcija 30)
Mesečni limiti U inostranstvu
Mesečni limit podizanja gotovine EUR 5,000.00 (maksimalan broj transakcija 30)
Mesečni limit plaćanja robe/usluga (POS kupovina) EUR 5,000.00 (maksimalan broj transakcija 200)
Internet kupovina EUR 2,500.00 (maksimalan broj transakcija 30)

Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu MasterCard Business revolving – PL klijent

Iznos Od 1,000,00 EUR do 20.000,00 EUR 
Valuta limita RSD
Ročnost u mesecima do 36 meseci
Učešće Bez učešća
Minimalna mesečna obaveza 10% minimum 3,000 RSD
Nominalna kamatna do 25.20%
stopa fiksna (godišnja)
Naknada za obradu i realizaciju Bez naknade
Način otplate  Mesečne rate
Obezbeđenje U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti
   
Reprezentativni primer
 
Iznos kredita 500.000 RSD
NKS (mesečna) 2,10%
Rok u mesecima 36
Visina mesečne rate 54,450.00 RSD
Ukupan iznos 615,214.52 RSD
Ostali troškovi 1,440,00 RSD Kreditni biro
400,00 RSD Menice
200,00 RSD Mesečna članarina
390,00 RSD Mesečno održavanje paketa računa
Obezbeđenje 8 Menica
EKS 31.35%

 Obračun na dan 10.09.2021.

Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu MasterCard Business revolving – PR klijent

Iznos Od 1,000,00 EUR do 20.000,00 EUR
Valuta limita RSD
Ročnost u mesecima do 36 meseci
Učešće Bez učešća
Minimalna mesečna obaveza 10% minimum 3,000 RSD
Nominalna kamatna do 25.20%
stopa fiksna (godišnja)
Naknada za obradu i realizaciju Bez naknade
Način otplate Mesečne rate
Obezbeđenje U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti
   
Reprezentativni primer
 
Iznos kredita 500.000 RSD
NKS (mesečna) 2,10%
Rok u mesecima 36
Visina mesečne rate 54,450.00 RSD
Ukupan iznos 614,374.52 RSD
Ostali troškovi 600,00 RSD Kreditni biro
400,00 RSD Menice
200,00 RSD Mesečna članarina
390,00 RSD Mesečno održavanje paketa računa
Obezbeđenje 8 Menica
EKS 31,04%

Obračun na dan 10.09.2021.