Isplata kamate unapred

Opšte informacije

Ukoliko želite da raspolažete kamatom već u momentu oročenja deviznih sredstava, Halkbank je za Vas kreirala model štednje sa isplatom kamate unapred. Uz minimalan ulog od 500 EUR sredstva je moguće oročiti na vremenske rokove od 3, 6 i 12 meseci.

Kamata raspoloživa u momentu oročenja
Minimalan ulog od 500 EUR

Uslovi

Period oročenja Kamatna stopa na oročene depozite
u valuti 978 - EUR
(fiksna, na godišnjem nivou)*
Štedni ulozi oročeni 0,10%
na 3 meseca
Štedni ulozi oročeni 0,20%
na 6 meseci
Štedni ulozi oročeni 0,40%
na 12 meseci

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.

Reprezentativni primer

Iznos depozita - 5.000,00 EUR
Porez - 15,00%
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Ukupna obračunata kamata u EUR Troškovi na teret klijetnta (porez) u EUR Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR Efektivna kamatna stopa
Štedni ulog oročen
na 3 meseca
0,10% 1,24 0,19 5.001,05 0,08%
Štedni ulog oročen
na 6 meseci
0,20% 5,01 0,75 5.004,26 0,17%
Štedni ulog oročen
na 12 meseci
0,40% 20,00 3,00 5.017,00 0,34%

Pitanja i odgovori

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.

Kod štednje pod uslovima sa isplatom kamate unapred nije moguće uplaćivati dodatna sredstva na račun štednje tokom perioda oročenja. Ukoliko želite ovu opciju, Halkbank je za Vas kreirala poseban model štednje pod nazivom Dodaj sam.