OfficeBanking elektronsko bankarstvo

Asseco SEE – multibank rešenje elektronskog bankarstva

Pregled stanja i prometa po računima
Pregled i štampa izvoda u svakom trenutku
Dinarski i devizni platni promet po nižim tarifama
Povezivanje kompanijskog informacionog sistema sa elektronskim bankarstvom

OfficeBanking je desktop aplikacija za elektronsko bankarstvo razvijena od strane Asseco provajdera, koja omogućava da određene finansijske poslove sa bankom završite bez dolaska u filijalu.

  • Pregled stanja i prometa po računima
  • Pregled i štampa izvoda
  • Dinarski i devizni platni promet
  • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
  • Različiti nivoi autorizacije naloga
  • Udaljeno potpisivanje
  • Multibank desktop aplikacija elektronskog bankarstva
  • Povezivanje kompanijskog informacionog sistema sa elektronskim bankarstvom

Najčešća pitanja

Potreban je računar sa internet pristupom, Windows operativni sistem i USB port.

Potrebno je popuniti pristupnicu i predati je u najbližoj filijali.

Aktivaciju aplikacije radite pomoću aktivacionog koda koji ćete dobiti od banke.