Dinarski platni promet

Opšti uslovi

Halkbank je razvila brz, efikasan i kvalitetan sistem za obavljanje platnog prometa, kao jednu od osnovnih funkcija u bankarskom poslovanju, i nudi svojim klijentima uslugu u skladu sa njihovim potrebama.

Svoje transakcije možete da izvršavate u svakoj Halkbank filijali u Srbiji.

Ukoliko želite da sačuvate novac i vreme, obavljajte svoje transakcije preko e-banking servis modula Halkbanke.

Možete da pratite svoj račun putem e-bankinga, ili da prijavite trajni nalog i Banka će realizovati Vaša plaćanja svakog meseca.

Ako još uvek nemate transakcioni račun posetite najbližu Halkbank filijalu i postanite član naše porodice.

Za više informacija posetite našu najbližu filijalu ili kontaktirajte sa nama putem i-mejla: dinarskipp@halkbank.rs

Štedite novac i vreme i plaćajte putem elektronskog bankarstva u svakom trenutku i na svakom mestu
Transakcije možete da obavljate u svakoj filijali Banke ili preko e-banking servis modula

Najčešća pitanja

Usluge platnog prometa možete dobiti na svim šalterima organizacionih delova Banke.

Klijent Banke bira da li će izveštaj o promenama na računu preuzmati na šalteru, putem faksa ili elektronski.

Interni nalozi (kada su računi klijenata u okviru iste banke) izvršavaju se istog trenutka kada je plaćanje izvršeno.

Međubankarska plaćanja:

RTGS (bruto obračun) - nalozi preko 300.000 dinara izvršavaju se radnim danima (subotom se izvršavaju nalozi u internom platnom prometu banke)

Neto obračun (kliring) – nalozi do 300.000 dinara

I ciklus: radnim danom od 9.00 do 10.30

II ciklus: radnim danom od 11.00 do 12.30

III ciklus: radnim danom od 13.00 do 14.30