Depozitni poslovi sa preduzetnicima

Angažujte višak svojih likvidnih sredstava deponovanjem u HALKBANK. Neka vaša slobodna sredstva rade za Vas ostvarujući prihod po osnovu kamate. Deponujte Vaša sredstva u sledećim valutama:

  • Dinari
  • Evri
  • Dolari.

Oročeni dinarski depoziti

Saznaj više

Oročeni devizni depoziti

Saznaj više