SPECIJALNA PONUDA ZA ŠTEDNE ULOGE U EUR

SPECIJALNA PONUDA ZA ŠTEDNE ULOGE U EUR

» Štednjom u HALKBANK a.d. Beograd Vaš novac uvek više vredi.

» Oročenje po najpovoljnijim kamatnim stopama izaberite već danas. 

» Specijalna ponuda za štednju u EUR važi do 31.12.2023.

» Oročenje na period od 3, 6, 12 ili 25 meseci

» Obračun i pripis kamate vrši se po isteku ugovorenog perioda oročenja, nakon čega se celokupan iznos prenosi na izabrani račun po viđenju.

» Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće. Ovaj oblik štednje ne podrazumeva automatsko reoročenje.

» Minimalni iznos oročenja je EUR 1,000.00

» Kreiranje individualne ponude za oročenja u većim iznosima.

Uslovi specijalne ponude:

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti
978 – EUR  (fiksna, na godišnjem nivou)*

 

Štedni ulozi oročeni na 3 meseca

2,00%

 

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

2,20%

 

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

3,00%

 

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci- preko EUR 50,000

3,50%

 

Štedni ulozi oročeni na 25 meseci

2,30%

 

Oročenja u većim iznosima                   

Po dogovoru

 

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.

 

Reprezentativni primer

 

Iznos depozita EUR 10,000.00

 

 

Porez 15,00%

 

 

Period oročenja

Nominalna kamatna stopa

Ukupna obračunata kamata u EUR

Troškovi na teret klijenta

  (porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR

Efektivna kamatna stopa

Štedni ulog na 3 meseca

2.00%

50.03

7.51

10,042.52

1.70%

Štedni ulog na 6 meseci

2.20%

110.20

16.53

10,093.67

1.87%

Štedni ulog na 12 meseci

3.00%

300.28

45.04

10,255.24

2.55%

Štedni ulog na 25 meseci

2.30%

485.52

72.83

10,412.69

1.96%

 

EKS (na godišnjem nivou) obračunat na dan 30.08.2023. Navedeni podaci su informativnog karaktera.