SPECIJALNA PONUDA ZA ŠTEDNE ULOGE U EUR

SPECIJALNA PONUDA ZA ŠTEDNE ULOGE U EUR

» Štednjom u HALKBANK a.d. Beograd Vaš novac uvek više vredi.

» Oročenje po najpovoljnijim kamatnim stopama izaberite već danas. 

» Specijalna ponuda za štednju u EUR važi do 31.07.2024.

» Oročenje na period od 3, 6, 12 ili 25 meseci.

» Obračun i pripis kamate vrši se po isteku ugovorenog perioda oročenja, nakon čega se celokupan iznos prenosi na izabrani račun po viđenju.

» Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće. Ovaj oblik štednje ne podrazumeva automatsko reoročenje.

» Minimalni iznos oročenja je EUR 1,000.00

» Kreiranje individualne ponude za oročenja u većim iznosima.

Uslovi specijalne ponude:

Period oročenja

Kamatna stopa na oročene depozite u valuti
978 – EUR  (fiksna, na godišnjem nivou)*

 

Štedni ulozi oročeni na 3 meseca

2,25%

 

Štedni ulozi oročeni na 6 meseci

2,25%

 

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci

2,75%

 

Štedni ulozi oročeni na 12 meseci - preko EUR 50,000

3,00%

 

Štedni ulozi oročeni na 25 meseci

2,00%

 

Oročenja u većim iznosima                   

Po dogovoru

 

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.

 

Reprezentativni primer

 

Iznos depozita EUR 10,000.00

 

 

Porez 15,00%

 

 

Period oročenja

Nominalna kamatna stopa

Ukupna obračunata kamata u EUR

Troškovi na teret klijenta

(porez) u EUR

Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR

Efektivna kamatna stopa

Štedni ulog na 3 meseca

2.25%

55.48

8.32

10,047.16

1.91%

Štedni ulog na 6 meseci

2.25%

111.87

16.78

10,095.09

1.91%

Štedni ulog na 12 meseci

2.75%

274.49

41.17

10,233.32

2.34%

Štedni ulog na 25 meseci

2.00%

420.57

63.09

10,357.48

1.70%

 

EKS (na godišnjem nivou) obračunat na dan 30.04.2024. Navedeni podaci su informativnog karaktera.