Obaveštenje o tarifama

Obaveštenje HALKBANK a.d. Beograd

Primena Tarife naknada za pružanje usluga fizičkim licima

Počev od 01.09.2023. godine, prestaje da važi popust naknada definisanih u Tarifi naknada za pružanje usluga fizičkim licima od 01.09.2022. godine, a nakon isteka džentlmenskog sporazuma postignutog između Narodne banke Srbije i poslovnih banaka. HALKBANK u međuvremenu nije  povećala ni jednu naknadu iz tarifnika za platne usluge fizičkim licima

Odlukom HALKBANK a.d. Beograd da učestvuje u sporazumu banaka i Narodne banke Srbije za podršku građanima u uslovima rastuće inflacije, u proteklih godinu dana cene određenih naknada za korišćenje bankarskih usluga bile su umanjene, odnosno vraćene na nivo na kom su bile do 31.07. 2021. godine. Ovakvim odgovornim pristupom, HALKBANK je doprinela ostvarenju ciljeva NBS -  značajnih ušteda i očuvanja životnog standarda građana, kao i stabilnosti čitavog finansijskog sistema u izazovnim tržišnim okolnostima

Počev od 1. septembra 2023. godine, prestaje da važi popust na iznos naknada definisanih u Tarifi naknada za pružanje usluga fizičkim licima, pod brojevima tarifnog stava:

2.2 Uplate u gotovini u korist računa kod druge Banke 1,00%, Min. 100,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD*

*Popust u primeni do 01/09/2023:

0,90%, Min. 80,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD

 

3.1.1 Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) 0,50%, Min. 50,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD*

                        *Popust u primeni do 01/09/2023:

0,50%, Min. 40,00 RSD,  Max. 5.000,00 RSD

 

3.1.2 Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) 0,70%, Min. 80,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD*

                        *Popust u primeni do 01/09/2023:

0,70%, Min. 65,00 RSD, Max. 5.000,00 RSD.

 

Želeli bismo još jednom da naglasimo da HALKBANK a.d. Beograd iznos naknada za svoje usluge vraća na nivo koji je važio pre početka primene dogovora, odnosno od 01. septembra 2022. godine.