Preporuke za bezbedno korišćenje platnih kartica

Preporuke za bezbedno korišćenje platnih kartica

Razvoj tehnologije doveo do povećanog broja alternativnih načina plaćanja posredstvom platne kartice, ali su se isto tako i prevarne radnje intenzivirale.

Jedan od najučestalijih oblika prevarnih radnji svakako jeste phishing - prevarna radnja koja za cilj ima krađu vašeg identiteta i korisničkih podataka najčešće kroz lažno predstavljanje i obraćanje u ime legitimne institucije, poput, banaka, poznatih brendova ili društvenih mreža.

U želji da svim našim korisnicima pomognemo u prepoznavanju potencijalnih prevara i predložimo metode zaštite, kreirali smo opšte preporuke za bezbedno korišćenje platnih kartica.

 • Obratite pažnju na okolinu i ljude oko sebe.
 • Sačuvajte privatnost prilikom unosa PIN koda, uvek ga unosite lično, čuvajte tajnim i ne otkrivajte nikome.
 • Ukoliko na bankomatu ne postoji zaštita iznad tastature - rukom zaštitite tastaturu prilikom unosa PIN koda.
 • Odustanite od transakcije ukoliko se neko pored vas sumnjivo ponaša ili posmatra transakciju preko vašeg ramena.
 • Obratite pažnju na izgled bankomata. Ukoliko uočite neke dodatne uređaje ili oštećenja - odustanite od transakcije i odmah o tome obavestite Banku pozivanjem kontakt centra.
 • Ukoliko niste sigurni kako da obavite transakciju na bankomatu, ne tražite pomoć od prolaznika, već se obratite Banci a mi ćemo vam obezbediti sve neophodne informacije i uputstva.
 • Kada uspešno završite transakciju, odložite novac i karticu i tek nakon toga se udaljite od bankomata.

 • PIN kod predstavlja podatak koji isključivo vi kao korisnik platne kartice posedujete.
 • PIN kod nakon aktivacije platne kartice zapamtite, a SMS poruku izbrišite.
 • Dodeljeni PIN moguće je promeniti na svim Halkbank bankomatima, odnosno, u svim Halkbank ekspoziturama i filijalama.
 • PIN kod nikada ne zapisujte (pogotovo ne na svojoj platnoj kartici ili papirima koje nosite sa sobom).
 • Ukoliko sumnjate da neko zna vaš PIN, bez odlaganja izvršite promenu PIN koda.

 • Karticu uvek držite u svom posedu i sami obavite transakciju.
 • Ukoliko je POS terminal udaljen, insistirajte od prodavca da transakciju obavi u vašem prisustvu i u vašem vidnom polju.
 • Sačuvajte privatnost prilikom unosa PIN koda, uvek ga unosite lično, čuvajte tajnim i ne otkrivajte nikome.
 • Prilikom unosa PIN koda rukom pokrijte tastaturu POS terminala.
 • Prilikom plaćanja ne dozvolite da se platna kartica očitava na dodatnim uređajima, bez obzira na objašnjenje zaposlenog na prodajnom mestu.

 • Vodite računa o tome da li je trgovac kod kojeg vršite plaćanje pouzdan, odnosno, ko stoji iza navedenog internet prodajnog mesta.
 • Plaćanja vršite na prodajnim mestima koja nose oznaku https, koja označava da je konekcija dodatno osigurana.
 • Kada je moguće, vršite plaćanja na sajtovima kod trgovaca koji su uključeni u program sigurne kupovine na internetu – Visa Secure i Mastercard® Identity Check™. Transakcije izvršene na sajtovima koji podržavaju ovu tehnologiju dodatno se autorizuju od strane korisnika platnih kartica unosom jednokratne lozinke koja se dostavlja na broj mobilnog telefona korisnika.
 • Obratite pažnju na uslove plaćanja i proverite da li se primenjuje neka posebna politika povraćaja robe, automatske periodične naplate, naplate članarine i slično. Posebno obratite pažnju na sitna slova jer se tu nekada može naći uslov kupovine koji je nepovoljan po vas.
 • Izbegavajte kupovinu putem računara sa javnim pristupom ili dok ste povezani na javnu wi-fi mrežu (u kafićima, restoranima...).
 • Nikada ne unosite PIN kod svoje platne kartice za plaćanje na internetu.

 • Ukoliko primite SMS sa nepoznatom sadržinom (mestom i iznosom korišćenja) bez odlaganja slučaj prijavite kontakt centru banke koji je dostupan 24/7 na broj telefona 0800-100-111 ili 011-2041-900.
 • Nemojte nikome davati svoju platnu karticu na korišćenje, čak ni članovima svoje porodice. U svakom momentu u bilo kojoj filijali Banke možete aplicirati za izdavanje dodatne kartice.
 • U slučaju gubitka ili krađe platne kartice istu bez odlaganja prijavite Banci na broj telefona 0800-100-111 ili izvršite blokadu korišćenjem elektronskog ili mobilnog bankarstva.
 • Koristite uslugu elektronskog i mobilnog bankarstva kako biste upravljali svojim platnim karticama. Uputstvo možete naći na sledećem linku Halkbank Beograd | SmartHALK mBank, odnosno u okviru sekcije Pitanja i odgovori na elektronskom bankarstvu ili mobilnoj aplikaciji.  

 • U cilju provere potencijalno sumnjivih transakcija, Banka vas može kontaktirati putem telefona ili emaila koji su registrovani u sistemu Banke.
 • Za komunikaciju sa korisnicima Banka koristi šesnaestocifreni pseudo pan broj sa poleđine platne kartice, koji je validan isključivo u informacionom sistemu banke.
 • Banka od vas nikada neće tražiti osetljive podatke, poput broja platne kartice, CVV koda (trocifreni sigurnosni broj na poleđini kartice), fotografije platne kartice, kredencijale za pristup servisima elektronskog i mobilnog bankarstva, ...
 • Banka od vas nikada neće tražiti da dostavite aktivacione kodove ili kodove za verifikaiciju transakcija dobijene putem sms ili viber poruke.
 • Kodovi koje vam Banka dostavlja namenjeni su isključivo vama i ni u kom slučaju nemojte da ih delite, prosleđujete trećim licima ili javno objavljujete.
 • Banka koristi društvene mreže za promociju svoje ponude i obaveštenja korisnicima ali nikada neće od korisnika putem istih tražiti podatke o platnoj kartici. Ukoliko primetite sličnu kampanju molimo vas da o tome odmah obavestite Banku.

 • Prilikom kupovine na sajtovima koji su uključeni u program sigurne kupovine na internetu i imaju oznaku Visa Secure i Mastercard® Identity Check™ tokom autorizacije transakcije platnom karticom moraćete da unesete jednokratnu lozinku, koju vam je Banka poslala porukom putem SMS-a ili Viber-a na broj mobilnog telefona koji je registrovan u sistemu Banke.
 • Nakon unosa i potvrde lozinke, transakcija će biti verifikovana.
 • Ovom lozinkom potvrđujete svoju saglasnost za izvršenje transakcije.
 • Kada vam stigne jednokratna lozinka obavezno obratite pažnju na sadržinu poruke, odnosno, da li naziv prodajnog mesta gde vršite kupovinu odgovara nazivu prodajnog mesta koje je navedeno u SMS poruci za transakciju koju verifikujete unosom jednokratne lozinke.
 • Ukoliko pogrešite prilikom unosa jednokratne lozinke, dobićete informaciju da uneti podaci nisu ispravni, a transakcija neće biti realizovana. Nakon treće pogrešno unete lozinke dalje plaćanje korišćenjem jednokratne lozinke će biti onemogućeno kako bi vaša kartica bila zaštićena od mogućnosti zloupotrebe i biće potrebno da pozovete kontakt centar Banke kako bi vam usluga ponovo bila omogućena (sve ostale transakcije karticom ostaju omogućene).

U slučaju da ste dobili sms poruku od banke sa detaljima transakcije koju niste vi autorizovali, odnosno, sumnjate da su vam podaci o platnoj kartici kompromitovani i da mogu potencijalno biti iskorišćeni za zlupotrebu sredstava na vašim računima, molimo vas da se bez odlaganja obratite kontakt centru Banke na broj 0800-100-111 ili 011-2041-900.

Svoju platnu karticu možete privremeno ili trajno blokirati i korišćenjem elektornskog ili mobilnog bankarstva.

 • Proverite da li je email odnosno Viber ili SMS poruka poslata zaista od strane institucije ili osobe koja se predstavalja u poruci.
 • Obratite pažnju na greške u pravopisu i gramatici.
 • Obratite pažnju na urgenciju u poruci. Često se pokušava izazvati osećaj panike kako bi se korisnik naveo na brzu reakciju.
 • Proverite URL (adresu web sajta) koji ste dobili i izbegavajte da kliknete na sumnjive ili nepoznate linkove.
 • Ukoliko niste sigurni u autentičnost poruke – kontaktirajte pošiljaoca putem zvanično navedenog sredstva komunikacije.