Oročeni dinarski depozit

Kamatne stope na godišnjem nivou
Period oročenja 500.000,00 RSD -5.000.000,00 RSD 5.000.000,00 RSD -20.000.000,00 RSD preko 20.000.000,00 RSD
Depoziti oročeni na 1 mesec 0.50% 1% 1.25%
Depoziti oročeni na 3 meseca 1% 1.25% 1.75%
Depoziti oročeni na 6 meseci 1.25% 1.75% 2.25%
Depoziti oročeni na 12 meseci 1.75% 2.25% 3%

Napomena: Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi

REPREZENTATIVNI PRIMER na dan 12.10.2015

Iznos depozita 100.000,00 EUR
Period oročenja Ukupna obračunata kamata u RSD Troškovi na teret klijenta (porez,...) u RSD Ukupan iznos za isplatu klijentu u RSD Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
Depoziti oročeni na 1 mesec 423,69 0 1.000.423,69 0.50%
Depoziti oročeni na 3 meseca 2.510,36 0 1.002.510,36 1%
Depoziti oročeni na 6 meseci 6.238,18 0 1.006.238,17 1.25%
Depoziti oročeni na 12 meseci 17.510,7 0 1.017.510,1 1.75%

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljnije informacije o osiguranju depozita možete pogledati na sajtu Agencije za osiguranje depozita.